Innkjøpsstrategi og organisering

Er din innkjøpsfunksjon rustet for fremtidens innkjøp?

Det stilles nå høyere krav til innkjøpsfunksjonen. En effektiv innkjøpsstrategi og organisering bidrar til at virksomheten lykkes med å realisere sin forretningsstrategi. Hva bør ledere fokusere på for å etterleve kravene?

For å lykkes må man se helheten og fokusere på konkrete tiltak

En god innkjøpsstrategi ser fremover mot implementering og gevinstrealisering. Vi bistår med å integrere operasjonelle målsetninger på innkjøpsområdet som en naturlig del av det helhetlige strategiarbeidet.

Vi gjør en vurdering av innkjøpsfunksjonens mål og foreslår hvilken organisasjonsstruktur, kompetanse, systemer og infrastruktur som best støtter dette. 

Kontakt oss

PwC bistår klienter med å utforme og realisere innkjøpsstrategier som bygger på tre hovedelementer:
  1. Verdiforslag: Hvordan innkjøp bidrar til å skape verdier for kundene, enten ved å redusere kostnader eller øke verdien i de tjenestene og produktene virksomheten tilbyr?
  2. Organisering og kompetanse: Hvilken kompetanse og kapabiliteter som skal sørge for at virksomheten realiserer innkjøpsstrategien. Er det behov for generalister eller innkjøpsspesialister?
  3. Kjøpte varer og tjenester: Hvilke varer og tjenester bør man lage selv vs. kjøpe inn? Hvilke deler av verdikjeden er det fordelaktig å ha in-house og hva kan løses bedre av leverandører?

 

Kontakt oss

Hildegunn Naas-Bibow

Hildegunn Naas-Bibow

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 118

Cato Kaasa

Cato Kaasa

Partner - Leder for Retail & Consumer, PwC Norway

Tlf: 952 60 626

Jarle Høien

Jarle Høien

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: +47 95 26 08 13