Strategiutvikling

Har din virksomhet en differensierende strategi som gir et varig konkurransefortrinn?

For mange virksomheter jakter muligheter hvor som helst uten å vie nok oppmerksomhet til hvorvidt de har en rett til å lykkes. PwC sin unike, og veldokumenterte, tilnærming tar utgangspunkt i selskapenes særegne kapabiliteter for å skape et varig konkurransefortrinn. 

PwC bistår med strategiutvikling for å identifisere og realisere virksomhetens forbedringspotensial. Strategi handler om å bygge en vellykket virksomhet ved å spille på dens unike egenskaper og muligheter i markedet.

Capability Driven Strategy + Growth tar utgangspunkt i noen få særegne og differensierende kapabiliteter og fokusere på hvordan disse kapabilitetene i kombinasjon kan videreutvikles og forsterkes. Et tydelig verdiforslag som henger sammen med produkter og tjenester som tilbys og virksomhetens kapabilitetssystem vil være avgjørende for å oppnå langvarig suksess og vekst. Rammeverket er svært anvendelig og kan benyttes innenfor ulike typer strategiprosjekter.

Kontakt oss


PwC sin metode innenfor strategi er basert på forskning og utviklet gjennom lang erfaring fra en rekke prosjekter for ledende virksomheter i ulike bransjer, land og markeder. Vi tror at et tett samarbeid med våre kunder er kritisk for å utvikle gjennomførbare strategier som skaper varig verdi.

Hildegunn Naas-Bibow Partner, PwC Consulting

Kontakt oss

Hildegunn Naas-Bibow

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 118

Cato Kaasa

Partner - Leder for Retail & Consumer, PwC Norway

Tlf: 952 60 626

Jarle Høien

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: +47 95 26 08 13