Strategisk kostnadskutt og lønnsomhetsforbedring

Har din virksomhet en kostnadsbase og organisering som reflekterer hva som er riktig for å vinne i fremtiden?

Majoriteten av kostnadsprogrammer ser på kostnader uavhengig av selskapsstrategien og reduserer alle kostnader jevnt på tvers av alle funksjoner i hele virksomheten. PwC sin unike tilnærming tar utgangspunkt i selskapets strategi, unike kapabiliteter og organisering.  

Kontakt oss for en prat

For å lykkes over tid må en virksomhet tilby et unikt verdiforslag til sine kunder. PwC sin tilnærming tar utgangspunkt i verdiforslaget og vurderer hvordan  selskapsstrategien og interne kapabiliteter er tilpasset krav for å lykkes over tid. Gjennom en dyp forståelse av både markedet, konkurrenter og virksomheten, jobber PwC i tett samarbeid med oppdragsgiver for å identifisere hvor virksomheten har behov for å utvikle og bygge nye kapabiliteter.

Strategisk kostnadskutt fokuserer på å bygge og utvikle differensierende og unike kapabiliteter, samtidig som ikke-verdiskapende kostnader reduseres. Dette bygger et sterkt fundament og gjør virksomheten i stand til å kunne vokse videre og lykkes over tid. 

 

Illustrasjon kostnadskutt og lønnsomhetsforbedringer

PwC sin metode er utviklet basert på lang erfaring fra store transformasjonprogrammer for ledende virksomheter i ulike bransjer, land og markeder. I våre prosjekter jobber PwC i tett samarbeid med oppdragsgiver gjennom hele prosjektet for å kunne skreddersy løsninger som bidrar til å bygge varige konkurransefortrinn.

Hildegunn Naas-Bibow Partner, PwC Norge

Kontakt oss

Hildegunn Naas-Bibow

Hildegunn Naas-Bibow

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 118

Cato Kaasa

Cato Kaasa

Partner - Leder for Retail & Consumer, PwC Norway

Tlf: 952 60 626

Jarle Høien

Jarle Høien

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: +47 95 26 08 13