Verdikjedestrategi

Operasjonalisering av strategi og gjennomføring av strukturelle endringer og omstilling i verdikjeden.

Med velutprøvde metoder og verktøy sikrer vi trygg implementering av nye forretningsprosesser og endringer. Det gir god resultatoppnåelse og langsiktige løsninger.

Vi støtter kunder i utarbeidelsen av en tydelig og gjennomførbar verdikjedestrategi som er forankret i virksomhetens overordnede strategi og ambisjoner. Vi bidrar med å etablere gode beslutningsunderlag og fasiliterer prosessen i tett samarbeid med deg som kunde. Dette sikrer forankring, engasjement og eierskap til ny retning.

Kontakt oss

 

Er din verdikjede i stand til både å drive vekst og bedret lønnsomhet?

I et marked med skjerpet konkurranse der kunden forventer effektive og sømløse opplevelser erkjenner flere og flere at verdikjeden er kritisk for å realisere strategiske mål. Verdikjeden skal støtte opp om virksomhetens helhetlige strategi og bør bygges med utgangspunkt i kundens behov og virksomhetens konkurransefortrinn. Riktig bruk av teknologi og digitale løsninger imøtekommer kundens nye forventninger. Økt grad av kompleksitet kan være riktig der dette begrunnes av kundens ønsker og krav, og er med på å skille virksomheten fra konkurrentene.

Ledende virksomheter kjennetegnes ved at hele organisasjonen, inklusive toppledelsen, er omforent om virksomhetens verdikjedestrategi. De lykkes med gjennomføring av strukturelle endringer ved å fokusere på helhetlige forretningsprosesser og kompetanseutvikling, som bidrar til kontinuerlig forbedring av prestasjon og resultater.

Våre ansatte som jobber med strategiutvikling

PwC er svært opptatt av at en god strategi skal gi tydelige føringer for operasjonell design og gjennomføring. Det er først når strategien operasjonaliseres at den bringer verdi.

Kontakt oss

Hildegunn Naas-Bibow

Hildegunn Naas-Bibow

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 118

Cato Kaasa

Cato Kaasa

Partner - Leder for Retail & Consumer, PwC Norway

Tlf: 952 60 626

Jarle Høien

Jarle Høien

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: +47 95 26 08 13