Business Recovery Services

Bistår virksomheten gjennom vanskelige perioder

Økonomisk usikkerhet skaper store utfordringer for mange selskaper i form av utsikter til fallende aktivitet, redusert lønnsomhet og svakere likviditet. 

Vi bistår med solid innsikt og presentasjon av grunnleggende kommersielle, finansielle og operasjonelle forhold. Det gir grunnlag for handlingsplaner og opprettholdelse av tillit og troverdighet hos viktige interessenter gjennom perioder med svake resultater og dårlig likviditet.

Vi har bred erfaring med alt fra finansiell og kommersiell analyse og strategivurderinger, avvikling av forretningsområder og salg av deler av en virksomhet, og mer klassiske operasjonelle forbedringer som redusert arbeidskapitalbinding, kostnadsreduksjonsprogrammer og andre lønnsomhetsforbedringer.

Skreddersydde løsninger 

En vellykket restrukturering vil ofte kreve både kortsiktig stabilisering og finansiering, samtidig som det gjennomføres driftsmessige og/eller strukturelle endringer som gir grunnlag for en mer langsiktig og bærekraftig forretningsmodell. 

I slike situasjoner tilbyr PwC skreddersydd rådgivningskompetanse basert på situasjonell forståelse og bransjeinnsikt sammen med markedsledende spisskompetanse på en rekke tjenester. 

 


Kontakt oss 

Per Christian Wollebæk

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 318

Kontakt meg