Business Recovery Services

 

Økonomisk usikkerhet skaper store utfordringer for mange selskaper i form av utsikter til fallende aktivitet, redusert lønnsomhet og svakere likviditet. I slike situasjoner kan PwC bistå med verdifull innsikt og tillitsvekkende presentasjon av grunnleggende kommersielle, finansielle og operasjonelle forhold som grunnlag for handlingsplaner og opprettholdelse av tillit og troverdighet hos viktige interessenter gjennom perioder med svake resultater og dårlig likviditet.

 

Dersom forhandlinger med kreditorer og operasjonell og finansiell restrukturering er nært forestående, vil et kvalifisert syn på virksomhetens kommersielle utsikter, finansielle stilling, potensiale for lønnsomhetsforbedringer og eventuelt også kortsiktige likviditetsbehov ofte være verdifullt. En troverdig presentasjon av disse forholdene vil kunne danne grunnlaget for økt innsikt og forståelse og bedre beslutninger både hos aksjonærer, styremedlemmer og kreditorer.

I den forbindelse kan også scenarioanalyser være viktige kilder til forståelse for å avdekke ulike interessenters innflytelse og forhandlingsmakt i ulike kapitalstrukturer. Dette vil ofte være viktig for en hensiktsmessig interessenthåndtering, parallelt med utarbeidelse av nærmere planer for en mulig restrukturering.

En vellykket restrukturering vil ofte kreve både kortsiktig stabilisering og finansiering, samtidig som det gjennomføres driftsmessige og/eller strukturelle endringer som gir grunnlag for en mer langsiktig og bærekraftig forretningsmodell. 

I slike situasjoner tilbyr PwC skreddersydd rådgivningskompetanse basert på situasjonell forståelse og bransjeinnsikt sammen med markedsledende spisskompetanse på en rekke tjenester. Vi har bred erfaring med alt fra finansiell og kommersiell analyse og strategivurderinger, avvikling av forretningsområder og salg av deler av en virksomhet, og mer klassiske operasjonelle forbedringer som redusert arbeidskapitalbinding, kostnadsreduksjonsprogrammer og andre lønnsomhetsforbedringer.


Kortsiktig likviditet

Kortsiktige likviditetsanalyser og prognoser. Avdekke kortsiktig finansieringsbehov.

Lar interessenter agere basert på prognosene og fylle potensielle finansieringshull.

Se mer

Selskapsanalyse

Markeder og konkurransekraft; finansiell situasjon; vurdering av kapitalstruktur og tilbakebetalingsevne.

Klart syn på forretningsmessig levedyktighet og framtidsutsikter. 

Se mer

Restruktureringsrådgivning

Forståelse av finansielle interessenters innflytelse og forhandlingsmakt - interessenthåndtering. Gi valgmuligheter og foreslå løsninger.                                                

Rådgivning for ny kapitalstruktur og potensielle exit alternativer.

Se mer

Operasjonell restrukturering

Inkluderer vurdering og gjennomføring av potensielle endringer som redusert arbeidskapital, kostnadsreduksjoner og andre forbedringsprosjekter. Overvåking av fremdrift mot spesifikke milepæler.                    

"Turnaround" rådgivning

Se mer


Kontakt oss

Ole Christian Skjaker
Partner
Tlf: 965 03 666
Kontakt meg

Stig Are Lauvnes
Partner
Tlf: 952 60 686
Kontakt meg

Kjersti Aksnes Gjesdahl
Direktør
Tlf: 415 58 225
Kontakt meg

Trond Slethaug
Direktør
Tlf: 952 60 759
Kontakt meg

Følg oss