Business Recovery Services

Økonomisk usikkerhet skaper store utfordringer for mange selskaper i form av utsikter til fallende aktivitet, redusert lønnsomhet og svakere likviditet. 

Vi bistår med solid innsikt og presentasjon av grunnleggende kommersielle, finansielle og operasjonelle forhold. Det gir grunnlag for handlingsplaner og opprettholdelse av tillit og troverdighet hos viktige interessenter gjennom perioder med svake resultater og dårlig likviditet.

Skreddersydde løsninger 

En vellykket restrukturering vil ofte kreve både kortsiktig stabilisering og finansiering, samtidig som det gjennomføres driftsmessige og/eller strukturelle endringer som gir grunnlag for en mer langsiktig og bærekraftig forretningsmodell. 

I slike situasjoner tilbyr PwC skreddersydd rådgivningskompetanse basert på situasjonell forståelse og bransjeinnsikt sammen med markedsledende spisskompetanse på en rekke tjenester. 

Kontakt oss

Vi har bred erfaring med alt fra finansiell og kommersiell analyse og strategivurderinger, avvikling av forretningsområder og salg av deler av en virksomhet, og mer klassiske operasjonelle forbedringer som redusert arbeidskapitalbinding, kostnadsreduksjonsprogrammer og andre lønnsomhetsforbedringer.


Kontakt oss 

Per Christian Wollebæk

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 318

Kontakt meg

Ole Christian Skjaker

Partner, Oslo, PwC Norway

965 03 666

Kontakt meg

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Direktør, Oslo, PwC Norway

415 58 225

Kontakt meg

Hvordan kan vi hjelpe deg ?

Kortsiktig likviditetsanalyser

Kortsiktige likviditetsanalyser og prognoser. Avdekke kortsiktig finansieringsbehov.

Lar interessenter agere basert på prognosene og fylle potensielle finansieringshull.

Se mer

Selskapsanalyse

Markeder og konkurransekraft; finansiell situasjon; vurdering av kapitalstruktur og tilbakebetalingsevne.

Klart syn på forretningsmessig levedyktighet og framtidsutsikter. 

Se mer

Restruktureringsrådgivning

Forståelse av finansielle interessenters innflytelse og forhandlingsmakt - interessenthåndtering. Gi valgmuligheter og foreslå løsninger.                                                

Rådgivning for ny kapitalstruktur og potensielle exit alternativer.

Se mer

Operasjonell restrukturering

Inkluderer vurdering og gjennomføring av potensielle endringer som redusert arbeidskapital, kostnadsreduksjoner og andre forbedringsprosjekter. Overvåking av fremdrift mot spesifikke milepæler.                    

"Turnaround" rådgivning

Se mer