Commercial Due Diligence

Uavhengig gjennomgang av selskapets marked

En sentral forutsetning for å lykkes med et oppkjøp er at man forstår markedet selskapet opererer i og hvordan selskapet skaper verdier for sine kunder. 

Kontakt oss

 

Hvorfor gjennomføre en Commercial Due Diligence?

  • Sikre finansiering til investeringen
  • Øke kjennskapen til markedet og selskapet
  • Identifisere potensielle oppsider og risiko forbundet med investeringen
  • Tilrettelegge for integrasjonsarbeid i etterkant
  • Sikre uavhengig perspektiv på investeringscaset

Vi tilbyr Commercial Due Diligence som en uavhengig gjennomgang av et selskaps marked, produkt, kunder og konkurransemessige posisjon.

Kontakt oss

Jørgen Marius Loeng

Partner, Oslo, PwC Norway

906 60 062

Kontakt meg