Commercial Due Diligence

Uavhengig gjennomgang av selskapets marked

En sentral forutsetning for å lykkes med et oppkjøp er at man forstår markedet selskapet opererer i og hvordan selskapet skaper verdier for sine kunder. 

Kontakt oss

Hvorfor gjennomføre en Commercial Due Diligence?
 • Sikre finansiering til investeringen
 • Øke kjennskapen til markedet og selskapet
 • Identifisere potensielle oppsider og risiko forbundet med investeringen
 • Tilrettelegge for integrasjonsarbeid i etterkant
 • Sikre uavhengig perspektiv på investeringscaset

Vi tilbyr Commercial Due Diligence som en uavhengig gjennomgang av et selskaps marked, produkt, kunder og konkurransemessige posisjon.


Kontakt oss

Ole Christian Skjaker

Partner, Oslo, PwC Norway

965 03 666

Kontakt meg

Jørgen Marius Loeng

Partner, Oslo, PwC Norway

906 60 062

Kontakt meg

Fokusområder i en typisk Commercial Due Diligence:
 • Hvor attraktivt er markedet og hva er de underliggende driverne?
 • Hvordan er forhandlingsmakten mellom aktører i ulike deler av verdikjeden og hvor er marginene?
 • Hvordan er de forskjellige konkurrentene posisjonert og hva er deres styrker og svakheter?
 • Hvor attraktiv er posisjonen til selskapet som analyseres?
 • Hva er de viktigste kjøpskriteriene for kundene og hvor fornøyde er de med selskapet og produktene som leveres?
 • Hvor robust er selskapets forretningsmodell mot konjunkturelle svingninger?
 • Er selskapets prognoser realistiske?