Deal Analytics

Verdiskaping gjennom hele transaksjonssyklusen

Vi hjelper deg å ta bedre investeringsbeslutninger, få ny innsikt og oppnå bedre resultater ved bruk av data

Vi kombinerer vår ekspertise innen transaksjoner, drift, strategi, data og analyse for å øke verdiskaping gjennom hele transaksjonssyklusen. La oss vise deg hvordan vi kan gi innsikt og forbedre resultater gjennom avansert analyse og teknologi.

Playback of this video is not currently available

PwC Deal Analytics

     

Forberedelse for salg Gjennomføring – selgersiden Gjennomføring – kjøpersiden Verdiskapning etter transaksjon Salg / IPO Forberedelse for salg Gjennomføring – selgersiden Gjennomføring – kjøpersiden Verdiskapning etter transaksjon Salg / IPO

Transaksjonssyklusen

Dagens raske skifter i forretnings- og teknologilandskap skaper unike muligheter for hurtig og lønnsom vekst.

Deal Analytics kan hjelpe deg med å realisere potensialet - men det krever forretningsinnsikt og smart bruk av store datamengder.

Vi støtter deg gjennom hele prosessen med å omdanne komplekse data til innsikt. Vi kan levere de riktige rådene, på de riktige tidspunktene, så du kan ta de riktige beslutningene.

Trykk på transaksjonssyklusen til venstre for å lære mer.

     

Fokusområder og metoder

Vi benytter et bredt spekter av avanserte analyseverktøy og metoder som kan skape innovative løsninger og gi innsikt til våre klienter.

 

Geografisk innsikt

Vi benytter den nyeste teknologien for geografisk analyse til å gi innsikt og nye perspektiver fra lokasjonsdata. Vi kombinerer klientens kundedata og finansielle informasjon med eksterne datakilder som demografi, trafikk og geografi. Våre analyser hjelper klientene våre med å vurdere de viktigste resultatdriverne i selskapet, identifisere nye muligheter, understøtte ekspansjonsplaner og identifisere potensiell overlapp mellom klienten og andre markedsaktører.

Prediktiv analyse

Vi benytter maskinlæring for å predikere fremtidige utfall. Hvilke kunder vil sannsynligvis kansellere abonnementet sitt, og hvilke faktorer er det som driver beslutningen? Ved å predikere kundefrafall kan vi vurdere potensiell oppside i framtidige inntekter. Ved å forstå de viktigste driverne kan klienten rette seg strategisk mot de mest lønnsomme kundene.

Mønstergjenkjenning

Vi benytter maskinlæring og visualiseringsverktøy for å avdekke relasjoner og mønstre i klientens kunde- og produktdatabaser. Det kobler vi sammen med eksterne data som tekst i evalueringer på nettet. Målet er å forstå sammenhenger mellom de viktigste driverne og hvordan kundene samhandler med selskapet.

Kontakt oss

Henrik Gran

Partner, Oslo, PwC Norway

+47 952 60 046

Kontakt meg

Daniel Øgård Kinn

Senior Manager | Deals, Oslo, PwC Norway

481 65 598

Kontakt meg