Konkursrett

 

Vi har advokater med bred erfaring som bostyrer, og med rettslige spørsmål knyttet til konkurs og gjeldsforhandlinger, pant og annen sikkerhetsstillelse, pengekrav og tvangsfullbyrdelse.

 

Vi kan bistå med blant annet:

  • Forhandlinger
  • Begjæring om oppbud
  • Omstøtelse, sikring og rettslige inndrivelse av pengekrav
  • Prosedyre
Konkursrett

Kontakt oss

Hege Merete Oftedal

Hege Merete Oftedal

Partner | Advokatfirmaet PwC

Tlf: 952 61 029

Lene Sakariassen

Lene Sakariassen

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 256

Dag Saltnes

Dag Saltnes

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Region Vest

Tlf: 952 60 632