Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Offentlige anskaffelser

Rådgivning til utlysere og tjenesteleverandører

Vi har bred kunnskap om og lang erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser, og kan ivareta behov for bistand til anskaffelsesprosesser fra A til Å. Vi har klienter fra både offentlige virksomheter, virksom­heter underlagt offentlig kontroll og private aktører/leverandører som yter tjenester til det offentlige. Vår intensjon er å være på lag med kunden og ha et aktivt samarbeid.

Vi samarbeider ofte med våre konsulenter i PwC Consulting knyttet til operasjonelle og strategiske anskaffelser for å oppnå så kostnadseffektive offentlige innkjøp som mulig.

Kontakt oss for en uforpliktende prat


Vi kan bistå med blant annet:

  • Store organiseringsprosjekter av virksomheten og hvor offentlige anskaffelser ofte er et sentralt og vanskelig tema.
  • Planlegging av anskaffelser, herunder analyse og utarbeidelse av kravspesifikasjon/­behovsspesifikasjon.
  • Utarbeidelse av kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag i forbindelse med anskaffelser. Dette innebærer også bistand til valg av riktig anskaffelsesprosedyre etter regelverket, herunder gjennomføring av kontraktsforhandlinger og vurdering av tilbyder/­tilbud.
  • Utlysning av anbud på det offentliges database (DOFFIN/TED).
  • Utarbeidelse av nødvendige rutiner og dokumenter/maler, herunder protokoller, kontrakter og kontraktsoppfølgning.
  • Utarbeidelse av begrunnelser og utdypende begrunnelser i forbindelse med valg av leverandør, samt avvisning av tilbud/leverandør og avlysing av konkurranser i samsvar med regelverket.
  • Håndtering og oppfølgning av brudd på regelverket, herunder utarbeidelse av tilsvar til klager og begjæring om midlertidige forføyninger samt klageskriv til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)/ESA.
  • Generell rådgivning og fortolkning av regelverket for offentlige anskaffelser og øvrig offentlig rett (forvaltningsloven/offentlighetsloven).
  • Tvisteløsning og prosess for ordinære domstoler, rådgivning i forbindelse med begjæring om innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll etter offentlighetsloven.

Kontakt oss

Agnetha Johansen Åsheim

Advokat | Partner, Tromsø, PwC Norway

952 62 889

Kontakt meg

Nina Sørensen

Advokatfullmektig | Manager, Bergen, PwC Norway

970 32 238

Kontakt meg

Audur Arny Olafsdottir

Advokat | Senior Manager, Stavanger, PwC Norway

977 51 335

Kontakt meg

Line Herdal

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

400 01 001

Kontakt meg