Offentlige anskaffelser

Rådgivning til utlysere og tjenesteleverandører

Vi har bred kunnskap om og lang erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser, og kan ivareta behov for bistand til offentlige anskaffelser fra A til Å. Vi har klienter fra både offentlige virksomheter, virksom­heter underlagt offentlig kontroll og private aktører/leverandører som yter tjenester til det offentlige. Vår intensjon er å være på lag med kunden og ha et aktivt samarbeid.

Vi samarbeider ofte med våre konsulenter i PwC Consulting knyttet til operasjonelle og strategiske anskaffelser for å oppnå så kostnadseffektive anskaffelser som mulig.

Kontakt oss for en uforpliktende prat


Vi kan bistå med blant annet:

  • Store organiseringsprosjekter av virksomheten og hvor offentlige anskaffelser ofte er et sentralt og vanskelig tema.
  • Planlegging av anskaffelser, herunder analyse og utarbeidelse av kravspesifikasjon/­behovsspesifikasjon.
  • Utarbeidelse av kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag i forbindelse med anskaffelser. Dette innebærer også bistand til valg av riktig anskaffelsesprosedyre etter regelverket, herunder gjennomføring av kontraktsforhandlinger og vurdering av tilbyder/­tilbud.
  • Utlysning av anskaffelser på det offentliges database (DOFFIN/TED).
  • Utarbeidelse av nødvendige rutiner og dokumenter/maler, herunder protokoller, kontrakter og kontraktsoppfølgning.
  • Utarbeidelse av begrunnelser og utdypende begrunnelser i forbindelse med valg av leverandør, samt avvisning av tilbud/leverandør og avlysing av konkurranser i samsvar med regelverket.
  • Håndtering og oppfølgning av brudd på regelverket, herunder utarbeidelse av tilsvar til klager og begjæring om midlertidige forføyninger samt klageskriv til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)/ESA.
  • Generell rådgivning og fortolkning av regelverket for offentlige anskaffelser og øvrig offentlig rett (forvaltningsloven/offentlighetsloven).
  • Tvisteløsning og prosess for ordinære domstoler, rådgivning i forbindelse med begjæring om innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll etter offentlighetsloven.

Kontakt oss

Agnetha Johansen Åsheim

Advokat | Partner, Tromsø, PwC Norway

952 62 889

Kontakt meg

Nina Sørensen

Advokatfullmektig | Manager, Bergen, PwC Norway

970 32 238

Kontakt meg

Audur Arny Olafsdottir

Advokatfullmektig | Senior Manager, Stavanger, PwC Norway

977 51 335

Kontakt meg