Prosedyre og tvisteløsning

Forhandlinger og tvisteløsning 

Våre advokater har bred kompetanse og bistår privat sektor i juridiske forhandlinger og tvisteløsning. Vi har erfaring fra tvisteløsning i og utenfor rettslokalene, i rettsmekling, voldgift og utenrettslige meklinger.

Kontakt oss for en uforpliktende prat 

Omfattende erfaring fra tvisteløsning

Flere av advokatene våre har erfaring som prosessfullmektig for domstolen og vi har advokater som jevnlig oppnevnes som voldgiftsdommere. Vi har advokater med møterett for Høyesterett og advokater med erfaring fra EFTA-domstolen. 

Å ha rett er ikke det samme som å få rett, og av og til kan en utenrettslig enighet være et godt og kostnadseffektivt alternativt til tvist. Vi vurderer alle sider av en sak i forbindelse med vår rådgivning; rettslig og faktisk, kommersielle hensyn og interesser, så vel som omdømmerisiko og prosessøkonomi.

Omfattende erfaring fra tvisteløsning er en forutsetning for å kunne gi klientene gode, erfaringsbaserte råd med faglig tyngde – hva gjelder mulighet for å vinne frem i en tvist, hva gjelder fordeler ved å inngå en minnelig løsning og eventuelt hvilke tvisteløsningsmekanismer som bør velges. Vi vurderer tidsaspekt og forhandlingsformer.

Våre advokater er trygge på sitt fag og fraråder tvist dersom det er til det beste for klienten.

 


Kontakt oss

Agnetha Johansen Åsheim

Advokat | Partner, Tromsø, PwC Norway

952 62 889

Kontakt meg

Hold deg faglig oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få nyheter om forretningsjus rett i din mailboks.

Våre eksperter bistår deg

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester både innen forretningsjus og skatte- og avgiftsrådgiving.