Finansielle restruktureringer


Her er PwCs omfattende publikasjon over prosessen med finansiell restrukturering av selskaper. Spekket med gode råd til styret, ledelse, aksjonærer og långivere.

 

En rekke norske selskaper har i 2016 vært gjennom finansielle restruktureringer. Med en betydelig usikkerhet knyttet til hvor oljeprisen går, kan det også i 2017 være flere selskaper som må igjennom en slik prosess. Slike restruktureringer kan være alt fra enkle ”amend and extend” prosesser hvor bankene gir lettelser i lånevilkårene, til dyptgående restruktureringer av balansen hvor lån må konverteres til egenkapital. Slike rekapitaliseringer kan bli svært kompliserte, hvor selskapets interessenter må gå sammen for å finne en omforent løsning for å redde selskapet.

PwC har derfor laget en omfattende publikasjon som går igjennom de vurderinger som styret, aksjonærene og långivere bør gjøre, på hvert steg i en slik prosess, herunder fallgruber som bør unngås.

Finansielle restruktureringer

Kontakt oss

Per Fossan-Waage

Per Fossan-Waage

Direktør Kapitalmarkedsavdelingen, PwC Norway

Tlf: 952 60 126

Følg oss