Upskilling

Vi gjør deg bedre forberedt på fremtidens arbeidsliv

PwC hjelper virksomheter i offentlig og privat sektor med å endre og effektivisere organisasjonens arbeidskraft. Det handler om riktig bruk av teknologi, og om å forutse fremtidens kompetansebehov. 

Basert på PwCs fem byggeklosser for kompetanseheving, jobber vi sammen med kundene for å skape en kultur som støtter opp under opplæring og utvikling. Målet er bedre match mellom kompetansebehov og kompetansetiltak.

Sammen finner vi en løsning som passer ditt behov. 

Kontakt oss

 

53 % tror automatisering vil endre jobben deres totalt innen ti år.
77 % ønsker å lære seg nye ferdigheter for å kunne ha en jobb i fremtiden.

PwCs fem byggeklosser for kompetanseheving

Vi starter med å identifisere virksomhetens kompetansegap, i dag og i fremtiden. Deretter blir vi enige om hvor dere skal starte og hva dere bør prioritere fremover.

 

 

Neste steg er å utvikle en helhetlig plan og strategi for hvordan dere skal håndtere det identifiserte kompetansegapet. Vi fokuserer først på de ferdighetene som er viktigst for verdiskapning i organisasjonen.

 

Kultur bør være grunnsteinen for virksomhetens utviklingsprosess. Gode verktøy og intern kommunikasjonsflyt er avgjørende for å lykkes med kultur- og holdningsendring. 

Når strategien er satt vil fokuset ligge på å implementere planer og verktøy for læring og utvikling. De bør spille på lag med virksomhetens kultur og bygge på forskningsbaserte prinsipper for god læring. 

 

 

Virksomheten bør kontinuerlig måle og evaluere effekten av alle kompetansetiltak som blir iverksatt. 

 

 

En ny verden krever ny kompetanse. Er dine ansatte forberedt?

Vi har utviklet en skreddersydd ferdighetstrening som utruster dine medarbeidere for morgendagen.

 

Sammen om å løse kunnskapsutfordringen

Sammen med 156 land i vårt nettverk har vi lansert et upskilling-initiativ, som skal bidra til å løfte kunnskapen til millioner av mennesker verden over. I Norge vil vi være et bindeledd mellom privat næringsliv, akademia og det offentlige, og jobbe sammen for å finne den beste måten å løse kunnskapsutfordringen på.

Les mer om initiativet her 

 

 


Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Anne-Lene Festervoll

Anne-Lene Festervoll

Partner | Workforce, PwC Norway

Tlf: 952 61 037

Skjul