Global mobility

Enkel skattehverdag for ansatte og arbeidsgivere

Internasjonal mobilitet

Vi har fokus på menneskene! Vårt mål er å bidra til en mest mulig gunstig og enkel skattehverdag for både individene og arbeidsgivere. 

Vi tilbyr en fullstendig løsning med tjenester innenfor internasjonal mobilitet, og våre kunder kan komme til oss med alle sine utfordringer innen dette området. Gjennom vårt nasjonale fagmiljø og globale nettverk av spesialister i over 160 land, sørger vi for en helhetlig bistand over hele verden.

Vi har spisskompetanse på skatt og selvangivelse, arbeidsgiveravgift og andre arbeidsgiverplikter, arbeidsrett, trygd, policy, relocation og immigrasjon.

Erland Nørstebø, Skatterådgiver, PwC Norge

Erland Nørstebø, Skatterådgiver, PwC Norge

Arbeidsforhold i utlandet

Skatt og selvangivelse

Vi bistår blant annet med beregning av skattekostnader, fastsettelse av brutto-/nettolønn, utarbeidelse av selvangivelser og skatteberegning, generell rådgivning og kommunikasjon med skattemyndighetene.
 

Arbeidsgiveravgift

Vi bistår blant annet med rådgivning for å finne de gunstigste løsningene når en avgift skal betales, hvilken dokumentasjon som kreves og den rapporteringen som må gjøres.
 

Lønnsadministrasjon

Vi tilbyr lønnsadministrasjon for selskaper som ikke har egne ressurser til dette eller som ønsker å sette bort tjenesten. Vi ivaretar alle funksjonene som normalt utøves av et lønningskontor, herunder lønnskjøring, rapportering og annen korrespondanse med myndighetene.
 

Trygd og forsikringsdekning

Vi kan bistå med blant annet personlig rådgiving for å finne riktige å gunstige løsninger internasjonalt, utarbeidelse av policy, søknader og annen korrespondanse med myndigheter.
 

Policy

Vi kan blant annet bistå med utforming av policy, gode rutiner for rett utvelgelse av utestasjonerte, løsninger for å vurdere totalkostnadene ved utstasjoneringer, avklare valg av hensiktsmessig trygde- og pensjonsløsninger samt avlønningsmodell.

 

Utenlandsk arbeidskraft i Norge

Skatt og selvangivelse

Vi bistår blant annet med beregning av skattekostnader, fastsettelse av brutto-/nettolønn, utarbeidelse av selvangivelser og skatteberegning, generell rådgivning og kommunikasjon med skattemyndighetene.
 

Rapportering

Vi kan blant annet bistå med registrering av selskapet som arbeidsgiver i Enhetsregistret, rapportering av kontrakter og ansatte til skattemyndighetene, rapportering av lønn og naturalytelser månedlig (A-Melding), søknad om Helse Miljø og Sikkerhets-kort for ansatte ved bygge- og anleggsplasser, og korrespondanse med skattemyndighetene. I tillegg kan vi bistå med alle typer immigrasjonsspørsmål inkludert søknader og oppfølging.
 

Arbeidsgiveravgift

Vi kan blant annet bistå med rådgivning knyttet til hvor avgift skal betales og finne de riktige og gunstige løsningene, dokumentasjon og rapportering.
 

Lønnsadministrasjon

Vi tilbyr lønnsadministrasjon for selskaper som ikke har egne ressurser til dette eller som ønsker å sette bort tjenesten. Vi ivaretar alle funksjonene som normalt utøves av et lønningskontor, herunder lønnskjøring, rapportering og annen korrespondanse med myndighetene.
 

Fast driftssted

Vi kan blant annet bistå med å avklare om selskapet vil få fast driftssted, planlegge forretningsmodeller for å få til ønsket løsning, kommunisere med skattemyndighetene og utarbeider selvangivelse og regnskap for et selskap med fast driftssted i Norge.
 

Trygd og forsikringsdekning

Vi kan bistå med blant annet personlig rådgivning og finne riktige og gunstige løsninger internasjonalt, utarbeidelse av policy, søknader og annen korrespondanse med myndigheter.
 

Immigrasjon (visum og oppholdstillatelse)

Vi kan bistå med rådgiving rundt visum og/eller oppholdstillatelse, samt hele søknadsprosessen. Vi tilbyr personlig oppfølging og assistanse ved pliktig oppmøte hos myndighetene (f.eks. ved Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere).
 

Relocation

Vi kan bistå med å finne bolig til den ansatte, introdusere den ansatte for nærmiljøet og for sosiale nettverk. Vi kan også gi en introduksjon til Norge og norsk kultur, både på og utenfor arbeidsplassen samt være en kontakt for den ansatte i startfasen for spørsmål og oppfølging. Våre tjenester vil blant annet bidra til at den ansatte er mer produktiv i sin nye jobb og at den ansatte og medfølgende familien har bedre forutsetninger for å trives i Norge.

 

 

Kontakt oss

Erland Nørstebø

Senior skatterådgiver | Partner

Tlf: 952 60 669

Torbjørn Stokke

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 187

Peter Rogge Elieson

Advokat | Partner

Tlf: 952 61 166

Per Christian Ask

Partner

Tlf: 982 06 691