Pensjon

Pensjon blir et stadig viktigere tema for arbeidsgivere og arbeidstakere, og mange spørsmål dukker opp. Vi har lang erfaring med skatte- og annen juridisk rådgivning på pensjon. Spesielt utfordrende er det å sørge for gode løsninger ved arbeid over landegrensene hvor man både må forholde seg til norske og utenlandske regler, og ikke minst ha en trygghet på at man er tilfredsstillende dekket. Vårt unike nettverk over hele verden sørger for helhetlige løsninger.

Pensjon


Vi kan bistå med blant annet:

  • Skattereglene ved inn- og utbetaling fra pensjonsordninger
  • Skattemessig vurdering og bistand med å sette opp individuelle pensjonsavtaler (top hat-ordninger)
  • Rådgivning på reglene som gjelder for opptjening og utbetaling av pensjon dersom du vurderer å flytte utenlands
  • Hvilke ordninger man bør velge for pensjon ved internasjonale arbeidsforhold, herunder policy
  • Bistand i forbindelse med endring fra foretakspensjon til innskuddsbaserte pensjonsordninger

Kontakt oss

Erland Nørstebø

Erland Nørstebø

Senior skatterådgiver | Partner

Tlf: 952 60 669

Torbjørn Stokke

Torbjørn Stokke

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 187

Peter Rogge Elieson

Peter Rogge Elieson

Advokat | Direktør

Tlf: 952 61 166