People in Deals

Håndter risikoelementer relatert til humankapital i hvert trinn av transaksjonen

Fusjoner og oppkjøp er en viktig strategisk tilnærming for å ligge i forkant i dagens komplekse og konkurranseutsatte globale markeder. Økende kompleksitet, omfang og fusjoner/oppkjøp på tvers av landegrenser øker risikoen for at transaksjoner ikke når forventede mål. Relevante risiko inkluderer; for høy prissetting, svak integrasjon og uteblivende synergier, svake økonomiske resultater og tap av aksjeverdi.

En grunnleggende del av samtlige risikoelementer er hvordan en evaluerer og håndterer organisasjonens humankapital.

Kontakt oss for en uforpliktende prat 

 

Skap verdi i hvert trinn av en transaksjon

Vi bistår våre kunder med å skape verdi gjennom håndtering av risikoelementer relatert til humankapital i hvert trinn av transaksjonen, inklusiv due diligence, pre-close og post-close støtte. Rett fokus og grundig planlegging på forhånd og gjennom prosessen styrker vår mulighet til å opparbeide nødvendig kunnskap og innsikt om organisasjonens humankapital og bidra til en vellykket transaksjon. I samarbeid med våre kunder håndterer vi ulike utfordringer som kan oppstå:

  • Behov for kartlegging av HR-elementer som påvirker transaksjonens pris, integrasjon og synergier
  • Behov for å vurdere hvordan man kan øke transaksjonsverdien gjennom humankapitalprogrammer
  • Etablere fokus på hvordan å håndtere og beholde talenter, samt den kulturelle effekten av transaksjonen
  • Behov for fleksible HR-eksperter som håndterer nye problemstillinger som oppstår når HR-funksjonen ikke har kapasitet til å håndtere nye behov som kommer i forbindelse med transaksjoner
  • I kjølevannet av flere oppkjøp/salg; et påfølgende behov for å etablere et team med spesifikt ansvar for å håndtere humankapitalen for å møte de forventede mål relatert til transaksjonens suksess

Vi sikrer at verdi skapes i hvert trinn av en transaksjon med et felles sett av tjenestetilbud.


Vi kan bistå med blant annet:

Vi sikrer at verdi skapes i hvert trinn av en transaksjon med et felles sett av tjenestetilbud.

  • HR Due Diligence Services:  Identifisere HR-relaterte, arbeidsrettslige og organisatoriske utfordringer som kan øke risiko eller påvirke pris, forventede synergier eller utfallet av transaksjonen
  • Pre-close: Utarbeidelse av prosjektplaner for hvert HR-relatert område, håndtere gjennomføring og planlegging i tråd med overordnede prosjektplaner, definere lederteam, organisasjonsstruktur og transformasjonskultur
  • Post-close: Sikre fremdrift og en god “Dag 1” opplevelse; sørge for kommunikasjon og implementering av alle aspekter ved HR-integrasjonen, inklusive HR-funksjonen, HR-teknologi og belønnings-og insentivstrukturer
  • Post merger integration: Ikke bare fokusert mot humankapitalen i transaksjoner, men sikrer planlegging, gjennomføring og oppfølging gjennom transaksjon og integrasjon for å sikre forventede synergier og suksess i transaksjon og integrasjon

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Hide