IFRS - kartlegging og implementering

Overgang til IFRS krever tilpasning til nye rapporteringskrav. Vi bidrar med ledelse og struktur gjennom hele prosessen.

 

Internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS): Overgang til IFRS-rapportering kan være en krevende prosess, og er et regnskapsspråk preget av hyppige endringer. Det stiller dermed store krav til oppfølging og tilpasning også etter en overgang.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

PwC har spesialister med omfattende kunnskap om IFRS. Det inkluderer komplekse områder som finansielle instrumenter, pensjoner og virksomhetssammenslutninger.

Vi har lang erfaring med å bistå kunder med både konvertering og tilpasning til løpende endringer i rapporteringskravene. Vi bidrar med ledelse og struktur gjennom de operasjonelle utfordringer som endringer i regnskapsspråk vil medføre.

 

PwC IFRS Talks 

Sett av 20 minutter 2 ganger i måneden og du er alltid oppdatert på siste nytt innen IFRS.  Les mer om PwC IFRS Talks

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway

Signe Moen

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 062