Bærekraft og samfunnsansvar

Hva betyr bærekraft og FNs agenda 2030 for din virksomhet?

FNs agenda 2030 er førende for nasjonal og internasjonal utviklingspolitikk. Globalt skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Når du skal tydeliggjøre dine prioriteringer bør du ha en god forståelse av hva FNs agenda faktisk betyr for din virksomhet og for din bransje.

Våre eksperter vet hvilke utfordringer som vil treffe ulike bransjer i årene som kommer. Vi hjelper din virksomhet med å sikre en ansvarlig og bærekraftig forretningsadferd som er i tråd med FNs bærekraftsmål.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Mulighets- og risikoanalyse

Forstå hvordan virksomheten påvirkes og utfordres - både strategisk og operasjonelt - av bærekraftig virksomhetsutvikling. Slik kan dere kapitalisere på nye muligheter og håndtere risikoer.

Bærekraftig virksomhetsstyring

Ledende og fremtidsrettede selskaper integrerer bærekraft og samfunnsansvar i sin strategi. Vi bistår din virksomhet med å integrere etiske, miljømessige og sosiale faktorer i styrings- og kontrollsystemer.

Bærekraftsrapportering

Hvordan etablere og utvikle bærekraftsrapportering i tråd med anerkjente standarder? Det er her PwC kommer inn. God bærekraftsrapportering bidrar til å sikre pålitelighet, og dermed øker selskapers omdømme og troverdighet.


Kontakt oss

Hanne Løvstad

Direktør | Bærekraft & klimarisiko | Risk Advisory Services, PwC Norway

Kontakt meg

Anne-Marie Helland

Direktør | Bærekraft og internasjonal utvikling, Oslo, PwC Norway

959 21 713

Kontakt meg

Magnus Young

Senior Manager i Risk og leder for Bærekraft 100, Oslo, PwC Norway

952 60 531

Kontakt meg

Magnus Gravem

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

474 07 585

Kontakt meg

Bærekraftig virksomhetsstyring: Tør å gjøre tydelige prioriteringer

Rådgiver Ulrik Hallén Øen og bærekraftsdirektør Hanne Løvstad.

– Bærekraft og lønnsomhet henger sammen, forteller rådgiver Ulrik Hallén Øen og bærekraftsdirektør Hanne Løvstad i PwC.

Se på bærekraftsmålene som en kommersiell mulighet

Virksomhetene som er best på bærekraft og samfunnsansvar, er også mer lønnsomme. Bærekraftig virksomhetsutvikling handler om å kombinere langsiktig lønnsomhet og vektlegging av etikk, miljø og sosiale forhold i tråd med krav og forventninger fra virksomhetens interessenter.

PwC bidrar til å skape lønnsomhet og aksjonærverdier på lang sikt.

Er du er blant virksomhetene som enda ikke har satt tydelige mål, er det på tide å gå til verks med prioriteringene.

Hanne Løvstad, direktør for bærekraft og klimarisiko

Bærekraftsutfordringer og muligheter i din bransje

  • Norsk sjømat vil møte flere utfordringer knyttet til plast og bærekraftig oppdrett. 
  • Oljebransjen er nødt til å utvikle bærekraftig teknologi som samsvarer med en grønn tidsalder. 
  • Norsk jordbruk må finne bedre løsninger for å kutte klimautslippene.
  • Helsesektoren må ta i bruk teknologi som kunstig intelligens og smarte-hjem for å lette presset som følger med eldrebølgen. 
  • Industri, bygg og anlegg trenger ansvarlige arbeidsforhold og leverandørkjeder.
  • Finansnæringen vil i større grad snu investeringene mot bærekraftige virksomheter.

 

Havsule på plast

PwC Bærekraft 100 – fjerde årgang

Hvordan står det til med de største selskapene i Norge? Vi har analysert Norges 100 største selskap sin rapportering på miljø- og samfunnsansvar. 

Les rapporten

{{filterContent.facetedTitle}}