Bærekraft og samfunnsansvar

Tydelige prioriteringer gir god avkastning

Tør å gjøre tydelige prioriteringer

Våre eksperter vet hvilke utfordringer som vil treffe ulike bransjer i årene som kommer. Vi hjelper din virksomhet med å sikre en ansvarlig og bærekraftig forretningsadferd som er i tråd med FNs bærekraftsmål.

For å nå FNs bærekraftsmål, må vi tørre å prioritere. PwCs rapport fra 2018, Bærekraft 100, gjør et dypdykk i hvordan Norges 100 største selskaper rapporterer på miljø- og samfunnsansvar. En ting er klart, utviklingen går i retning av mer bevisst rapportering og tydeligere målsettinger.

  • Sammenlignet med fjoråret har nesten dobbelt så mange selskaper valgt å prioritere ett eller flere bærekraftsmål.
  • Selskapene som fokuserer på bærekraftsmålene har fokus på et bredere risiko og mulighetsbilde og tydeligere målstyring enn andre selskaper.
  • I år, som i fjor, ser vi også en positiv sammenheng mellom fokus på bærekraftsmålene og finansielle resultater.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

 

Magnus Young

Magnus Young, Manager i PwC Risk og Leder for Bærekraft

Det er ikke lenger nok å bare ha fokus på bærekraft, det er tydelige prioriteringer som gjelder!

Jeanett Bergan, Direktør i Risk og leder for Sustainability Services

  

Se på bærekraftsmålene som en kommersiell mulighet

Virksomhetene som er best på bærekraft og samfunnsansvar, er også mer lønnsomme. Bærekraftig virksomhetsutvikling handler om å kombinere langsiktig lønnsomhet og vektlegging av etikk, miljø og sosiale forhold i tråd med krav og forventninger fra virksomhetens interessenter.

PwC bidrar til å skape lønnsomhet og aksjonærverdier på lang sikt.

Er du er blant virksomhetene som enda ikke har satt tydelige mål, er det på tide å gå til verks med prioriteringene.

  

PwC Bærekraft 100

PwC Bærekraft 100

Ny rapport!

2018 er tredje utgave av Bærekraft 100 rapporten. Vi analyserer Norges 100 største selskap sin rapportering på miljø- og samfunnsansvar. I år ser vi mer bevisst rapportering. Endelig! 

Les Bærekraft 100

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Mulighets- og risikoanalyse

Forstå hvordan virksomheten påvirkes og utfordres - både strategisk og operasjonelt - av bærekraftig virksomhetsutvikling. Slik kan dere kapitalisere på nye muligheter og håndtere risikoer.

Bærekraftig virksomhetsstyring

Ledende og fremtidsrettede selskaper integrerer bærekraft og samfunnsansvar i sin strategi. Vi bistår din virksomhet med å integrere etiske, miljømessige og sosiale faktorer i styrings- og kontrollsystemer.

Bærekraftsrapportering

Hvordan etablere og utvikle bærekraftsrapportering i tråd med anerkjente standarder? Det er her PwC kommer inn. God bærekraftsrapportering bidrar til å sikre pålitelighet, og dermed øker selskapers omdømme og troverdighet.

Hva betyr FNs agenda 2030 for din virksomhet?

FNs agenda 2030 er førende for nasjonal og internasjonal utviklingspolitikk. Globalt skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses.

Når du skal tydeliggjøre dine prioriteringer bør du ha en god forståelse av hva FNs agenda faktisk betyr for din virksomhet og for din bransje.

Norsk sjømat vil møte flere utfordringer knyttet til plast og bærekraftig oppdrett. Oljebransjen er nødt til å utvikle bærekraftig teknologi som samsvarer med en grønn tidsalder. Norsk jordbruk må finne bedre løsninger for å kutte klimautslippene. Helsesektoren må ta i bruk teknologi som kunstig intelligens og smarte-hjem for å lette presset som følger med eldrebølgen. Industri, bygg og anlegg trenger ansvarlige arbeidsforhold og leverandørkjeder. Og finansnæringen vil i større grad snu investeringene mot bærekraftige virksomheter.

Våre rådgivere kan bistå med å kartlegge hvilke utfordringer som vil prege deg og din virksomhet.

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Assurance & Risk Advisory Services , PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Magnus Young

Manager i Risk og leder for Bærekraft 100, PwC Norway

Tlf: 952 60 531

Magnus Gravem

Manager, PwC Norway

Tlf: 474 07 585

Hanne Løvstad

Direktør | Bærekraft & klimarisiko | Risk Advisory Services, PwC Norway

Følg oss