Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraftig verdiskaping - Maksimer lønnsomhet og bidraget til samfunnet!


Bærekraft og samfunnsansvar er viktige forutsetninger for å skape lønnsomhet på lang sikt. Vi hjelper din virksomhet med å sikre en ansvarlig og bærekraftig forretningsadferd som er i tråd med FNs bærekraftsmål, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Samtidig som dere bidrar til å skape bærekraftig verdier for virksomheten og samfunnet.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon

 

Hvordan sikre en bærekraftig forretning?

Mulighets- og risikoanalyse

Forstå hvordan virksomheten påvirkes og utfordres - både strategisk og operasjonelt - av bærekraftig virksomhetsutvikling. Slik kan dere kapitalisere på nye muligheter og håndtere risikoer.

Bærekraftig virksomhetsstyring

Ledende og fremtidsrettede selskaper integrerer bærekraft og samfunnsansvar i sin strategi. Vi bistår din virksomhet med å integrere etiske, miljømessige og sosiale faktorer i styrings- og kontrollsystemer. 

 

Bærekraftsrapportering

Hvordan etablere og utvikle bærekraftsrapportering i tråd med anerkjente standarder? Det er her PwC kommer inn. God bærekraftsrapportering bidrar til å sikre pålitelighet, og dermed øker selskapers omdømme og troverdighet.

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen
Partner | Risk Advisory Services
Tlf: 952 60 113
Kontakt meg

Magnus Young
Manager
Tlf: 952 60 531
Kontakt meg

Magnus Gravem
Manager
Tlf: 474 07 585
Kontakt meg

Jeanett Stensrud Bergan
Direktør
Tlf: 920 38 589
Kontakt meg

Følg oss