Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Internkontroll

Skreddersydd og effektiv internkontroll

Vi har et av Norges fremste kompetansemiljøer for å kunne bistå store og små virksomheter med å utvikle eller forbedre sin internkontroll kostnadseffektivt.

Basert på vår brede erfaring har vi etablert en egen internkontrolldatabase med standardiserte prosessbeskrivelser, risikoer og kontrollbeskrivelser. Disse kan vi skreddersy til deres virksomhet, og dette gjør at vi kan gjennomføre prosjekter på en ressurseffektiv måte.

Hvordan kan vi bistå din virksomhet?

  • Verifisere målsettinger og strategi
  • Identifisere og vurdere risiko
  • Designe og implementere rutiner og kontroller
  • Overvåke og forbedre

Kontakt oss for en prat

Eli Moe-Helgesen, partner og leder for revisjon

Eli Moe-Helgesen, partner og leder for revisjon

Vi er opptatt av at god internkontroll både skal være kostnadseffektiv og skreddersydd til virksomhetens risikobilde og kompleksitet.

Eli Moe-Helgesen, leder for revisjon

Internkontroll i praksis

1. Diagnose av dagens internkontroll

Vi kan bistå med å gjennomføre en diagnose av fullstendighet og kvalitet i dagens internkontroll. Diagnosearbeidet vil resultere i fremleggelse av en rapport med observasjoner, vurderinger opp mot god praksis, samt anbefalinger for ytterligere forbedringer. Omfanget av gjennomgangen kan etter ønske dekke ledelseskontroller, transaksjonsprosesser, IT-prosesser, etc.

2. Etablere internkontroll

Vi kan bistå i prosjekt for etablering av internkontroll, med kartlegging av prosessene, identifisering av de mest kritiske risikoene, design og implementering av rutiner og kontroller, samt etablering av oppfølgingsprosesser for å sikre videre vedlikehold og etterlevelse.

3. Videreutvikle internkontroll

Våre eksperter kan hjelpe dere med å videreutvikle en internkontrollstruktur tilpasset deres virksomhet basert på god praksis. Vår bistand vil hjelpe dere med å sikre et levedyktig rammeverk med prosesser for oppfølging av etterlevelse, vedlikehold og kontinuerlig forbedringsarbeid. Løsningene tilpasses virksomhetens ambisjonsnivå.

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon

Tlf: 952 60 113

Gøril Hyni

Gøril Hyni

Partner | Risk Advisory Services

Tlf: 952 60 629