OsloMet - veien til digital transformasjon

OsloMet skal digitaliseres

Vi bistår Norges ferskeste og tredje største universitet, OsloMet med utvikling og operasjonalisering av en strategi for digital transformasjon.

Digitalisering og rask teknologisk utvikling preger både samfunnet og – i økende grad – offentlig sektor. Universitets- og høgskolesektoren er intet unntak.

Studenter, ansatte, arbeidsliv og samarbeidspartnere har nye forventninger til hva et universitet skal være og hvordan det skal forske og undervise.

OsloMet ønsker ikke bare å digitalisere, men også transformere

Digitalisering er ikke noe nytt, men utviklingen går raskere enn før: Når teknologier modnes samtidig oppstår en eksponentiell effekt.

Digitalisering handler ikke lenger om strøm på papir og eksisterende prosesser, men om transformasjon. 

Dette innebærer at de ikke bare skal bruke teknologi til å forbedre kjente prosesser, mens også til å finne helt nye måter å gjøre ting på.

Strategi for digital transformasjon

For å lykkes med dette har OsloMet utarbeidet en strategi for digital transformasjon. Denne strategien beskriver mål og veivalg for universitets teknologiutnyttelse.

Arbeidet har vært delt inn i tre faser: nåsituasjonsanalyse, omverdensanalyse og formulering av mål og veivalg. I alle faser har involvering og forankring av organisasjonen vært tungt vektlagt.

Strategien ble lagt frem for HiOAs styre i desember. 

Kontakt oss

Roger Mortensen

Roger Mortensen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 699