Strategisk og økonomisk rådgivning

PwC er verdensledende som rådgiver til energi bransjen og vi jobber med selskaper innen leting og undersøkelse, produksjon, nedstrømsaktiviteter og leverandørindustrien hvor vi leverer løsninger skreddersydd for denne bransjen. Styrken i våre tjenester til bransjen kommer fra vår kompetanse, vår erfaring og vårt team av bransjespesialister. I mer enn 100 år har PwC hjulpet energiselskaper med og lykkes.

Ved å benytte vår brede forståelse for bransjens økonomiske aspekter, risikohåndtering, etterlevelse av myndighetskrav, sentrale IT-systemer, operasjoner og ressurshåndtering, kan PwC bistå deg med:

 • Drive og fasilitere endringsprosesser
 • Drive og håndtere vekst
 • Bistå i utviklingen av din bedrift fra partnerskap til operatørskap
 • Pre og post integrasjonsstøtte
 • Sikre varige kostnadsreduksjoner
 • Forbedre innkjøpsprosesser og sourcing
 • Prosjektledelse og -støtte
 • Omsette strategi til varige prestasjoner
 • Vurdere din kompetansebase
 • Strukturere og implementere prosesser og verktøy for strategisk kompetansestyring og talent management
 • Hente ut gevinster fra investeringer i risikohåndtering og etterlevelse
 • Hente ut fordeler av konvergerende teknologier
 • Krisehåndtering

Våre klienter engasjerer våre konsulenter for å støtte prosessene rundt design, håndtering og gjennomføring av varig endring. Vi benytter kompetansen vår innen de operative, menneskelige, teknologiske, finansielle aspekter, samt risikohåndtering, for å rådgi og implementere, både lokalt og globalt. Vi hjelper også ditt selskap med å bygge den nødvendige kunnskapen for å gjøre endring effektiv og varig.

Vi utvikler og forbedrer våre tjenester til olje- og gassbransjen kontinuerlig i henhold til bransjens behov og utvikling. Våre "Point Of Views" debatterer relevante problemstillinger, basert på uavhengig og utfordrende innsikt, fakta og bransjestandarder.


Operational excellence er ikke lenger noe man søker etter, det er noe man må ha. PwC Operational Excellence tjenester kan sikre at du leverer.

 • E&P Core Improvement
  • Støtte våre klienter i deres forberedelse til nye utfordringer, roller og ansvar. Vi identifiserer og klarerer organisasjonens målsettinger, aktiviteter, roller og ansvar og driver endringen ved involvering av ledelsen og senior personell på tvers av avdelinger og funksjonsområder. 
 • Strategisk Kompetansestyring
  • Bistå våre klienter i deres arbeid med å sikre at de har tilstrekkelig kompetanse og ressurser innen E&P organisasjonen, for å støtte opp under operasjonelle planer og langsiktig strategi, så vel som å møte interne og eksterne krav til sikker og effektiv drift.
 • Asset  Optimization
  • Støtte organisasjoner i deres håndtering av press på kostnadskutt, som følge av reduserte marginer og installasjoner med behov for investeringer i forbedring og vedlikehold.
 • Supply Chain Management
  • Bistå våre klienter med å maksimere effektiviteten i deres innkjøps- og sourcing prosesser for å støtte deres E&P operasjoner.
 • Key Performance Indicators (KPI's)
  • Hjelpe våre klienter med å identifisere, hente inn og strukturere rettidige data for å analysere organisasjonens ytelse i henhold til kort- og langsiktige mål og strategier.

Kontakt oss

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland

Tlf: 952 61 162

Følg oss