Transaksjonsstøtte for kjøper og selger

PwC er verdens største leverandører av revisjons- og rådgivningstjenester til olje- og gassektoren. Typisk innen oljesektoren er at vi kombinerer vår industrispesifikke kompetanse med kunnskap om de tjenesteområder våre klienter etterspør.

I Norge har vi et team av erfarne industri- og fagspesialister, som alene eller i samarbeid med kolleger fra vårt internasjonale nettverk, bistår våre klienter i hele bredden av vårt tjenestespekter.

Størrelsen og betydningen av olje- og gassmarkedet er historisk høy, og industrien kommer til å fortsette veksten for å møte verdens økende etterspørsel for energi. Dagens etterspørsel på 200 millioner fat oljeekvivalenter per dag, vil sannsynligvis dobles frem mot 2050. For å dekke etterspørselen til tilgang av energikilder kreves økt kapital, flere arbeidere, bedre teknologi, samt høyeste standard for miljøbestemt forvaltning.

Fusjoner på tvers i industrien resulterer i større og mer komplekse organisasjoner med globale ekspansjonsoperasjoner og større utfordringer. I tillegg til private "supermajors", er større statseide energiorganisasjoner på tvers av nasjonale grenser for å konkurrere om ressurser og sluttmarkeder i vekst.


Vi ser fire drivere for økt transaksjonsvolum fremover:

  1. Økt konsolidering blant mellomstore selskaper.
  2. Vekst for nasjonale oljeselskap fra Russland, Kina og India, også gjennom oppkjøp av områder utenfor deres hjemmemarked.
  3. En meget sterk høykonjunktur for oljeserviceselskapene, samt knapphet på human kapital og hardware, akselererer antall transaksjoner blant oljeserviceselskaper.
  4. "Private equity"-aktørenes økte fokus på olje- og gassegmentet.

Kontakt oss

Henrik Nessler

Henrik Nessler

Partner | Leder Assurance Region Rogaland

Tlf: 952 61 133

Følg oss