Are Muri

Are Muri

Partner | Consulting, PwC Norway

Are er partner og leder for Business Technology-gruppen i Oslo. Han har mer enn 15-års erfaring fra konsulent- og IT-bransjen. Han har ledet en rekke prosjekter knyttet til strategi, styring og organisering av IT hvor fellesnevneren har vært å understøtte og muliggjøre virksomhetens forretningsstrategi og -mål.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 068

Kontakt meg

Følg oss