Kjetil Vinnes Raknerud

Kjetil Vinnes Raknerud

Advokat | Partner, PwC Norway

Kjetil er advokat i Advokatfirmaet PwC og har mer enn ti års erfaring med skatte- og avgiftsrett. Kjetil har bred kompetanse innen PwCs kjerneområder, og er jevnlig rådgiver for både norske og internasjonale virksomheter innenfor skatte- og avgiftsområdet.

Kjetil har erfaring med en rekke skatterettslige problemstillinger, herunder særlig internasjonal skatt, personskatt og M&A, og har hovedansvar for tjenester knyttet til internasjonal mobilitet/arbeidskraft i advokatfirmaet PwC i Bergen.

Kjetil har også arbeidet mye med EØS-rettslige problemstillinger, særlig knyttet til statsstøtte, og har blant annet prosedert for EFTA-domstolen. I skjæringspunktet mellom statsstøtte og skatterett har Kjetil arbeidet mye med blant annet skatteFUNN.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 172

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2014
  • Tollregion Vest-Noreg 2010 - 2014

Fagområde

  • Internasjonal skatt
  • Nasjonal skatt
  • Deals tax/M&A
  • Internasjonal mobilitet (Global mobility)
  • Shipping - offshore og oljeservice
Følg oss