Kjetil Vinnes Raknerud

Kjetil Vinnes Raknerud

Advokat | Direktør, PwC Norway

Kjetil er advokat i advokatfirmaet PwC, og har mastergrad i rettsvitenskap fra 2010. Han har arbeidet i PwC siden 2014. Kjetils kjernekompetanse er skatt og avgift, og han arbeider særlig med internasjonal skatt og trygdespørsmål i forbindelse med grenseoverskridende aktivitet, sokkelvirksomhet og shipping. I den forbindelse har han bistått en rekke norske og internasjonale selskaper med skatte- og avgiftsspørsmål, både i forbindelse med norske selskapers virksomhet i utlandet og utenlandske selskapers virksomhet i Norge.

Kjetil har i tillegg god kompetanse innen personbeskatning og lønnsområdet, og i denne forbindelse bistår han både selskaper og privatpersoner. Kjetil arbeider også innenfor avgiftsområdet, og med flere års erfaring fra tollmyndighetene har han meget god kompetanse innen toll, særavgifter og internasjonal merverdiavgift.

Fagområde

  • Toll og særavgift
  • Arbeidsopphold i utlandet
  • Personskatt