Marianne Støkken Pilgaard

Marianne Støkken Pilgaard

Advokat | Direktør, PwC Norway

Marianne er advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers og direktør i PwC Gransking & Compliance hvor hun er ansvarlig for tjenesteområdet Compliance/Fraud Risk Management, herunder Antikorrupsjon. Marianne har lenge jobbet med korrupsjons- og mislighetsproblematikk og bistår virksomheter med å bygge opp rammeverk for håndtering av korrupsjon og misligheter, herunder vurdering av risiko, identifikasjon og implementering av risikoreduserende tiltak, gap-analyser, etablering og oppfølging av varslingskanaler og andre tjenester knyttet til korrupsjonsproblematikk, etikk og integritet.

Marianne var blant annet prosjektleder for en større rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring, der PwC blant annet utarbeidet et «Beste praksis antikorrupsjonsprogram». Formålet med programmet var å definere og veilede på hvilke elementer som er grunnleggende og sentrale for selskapene å vurdere, utforme, implementere og etterleve i sin virksomhet. NFD har implementert programmet i sine underliggende virksomheter og andre departementer har fulgt etter. I etterkant har Marianne implementert dette programmet blant annet i Avinor.

Marianne har tidligere blant annet jobbet i ØKOKRIM, Oslo politidistrikt og juridisk avdeling i Riksrevisjonen. Hun har bred erfaring som etterforskningsleder og prosjektleder og har således god kjennskap til offentlig forvaltning og de krav og føringer som stilles. Marianne har lenge vært medlem av IIAs nettverk for Misligheter, korrupsjon og samfunnsansvar og Juristenes Fagutvalget for God virksomhetsstyring. Her arrangerer hun kurs og forelesninger innen fagområdene compliance, anti-korrupsjon, misligheter og Corporate governance.

Kontaktinformasjon

Tlf: 930 09 977

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2013, KPMG 2012-2013, Strand Comics 2003-2013, ØKOKRIM/Oslo politidistrikt 2010-2012, Riksrevisjonen 2003-2010

Fagområde

  • Gransking, Compliance
Følg oss