Marianne Støkken Pilgaard

Marianne Støkken Pilgaard

Advokat | Direktør, PwC Norway

Marianne er advokat i Advokatfirmaet PwC. Hun er jurist fra Universitetet i Oslo (2001) og har spesialfag fra London School of Economics i London. Videre har hun jobbet som regnskapssjef i over 10 år, og har inngående kjennskap til og erfaring med regnskap og revisjon. Hun har tidligere jobbet i ØKOKRIM, Oslo politidistrikt og juridisk avdeling i Riksrevisjonen. Hun fikk advokatbevillingen i 2013.

Marianne jobber i PwCs granskingsavdeling, da særlig med gransking, forebygging og design av rammeverk for håndtering av misligheter, virksomhetsstyring, risikostyring samt andre tjenester knyttet til korrupsjonsproblematikk, etikk og integritet. Marianne er ansvarlig for tjenesteområdet Fraud Risk Management. Hun jobber både for offentlige og private virksomheter, nasjonalt og internasjonalt. 

Marianne har vært medlem av Fagutvalget for God virksomhetsstyring.  

Kontaktinformasjon

Tlf: 930 09 977

Kontakt meg

Fagområde

  • Gransking