Styreboken 2020

I den 12. utgaven av Styreboken får du alt du trenger å vite om sentrale rammebetingelser for ditt styrearbeid.

Stadig større krav til styre og ledelse

De siste årene er krav og forventninger til foretakenes holdninger og tiltak innenfor samfunnsansvar og bærekraft økt betydelig. Summen av rask endring, nye lover og et sterkere fokus på å bidra til et bærekraftig samfunn, stiller store krav til styre og ledelse. 

Styreboken vil gi deg en oversikt over sentrale rammebetingelser for styrearbeid. Styrets og leders rolle og oppgaver følger av aksjelovene. Vi innleder Styreboken som tidligere år med dette. I tillegg gir vi en overordnet oppdatering på nye lover og regler som for mange foretak vil medføre nye punkter på styrets og leders agenda. Dette gjelder spesielt ny revisorlov, ny personvernlovgivning og ikke minst nye skatteregler.

I år kan du også få en en forkortet versjon mer tilpasset SMB: «PwC-Guiden. Til hjelp for styrer og ledere i små og mellomstore bedrifter».


Innhold

  • Styrets rolle og ansvar
  • Styrets underutvalg
  • Risikostyring og internkontroll
  • Rapportering
  • Vedtatte og kommende endringer

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 062