Styreboken 2021

Den 13. utgaven av Styreboken vil gi deg oversikt, oppdatert veiledning og et godt grunnlag for styrearbeid i en endret verden.

Hvordan styre i en ny verden?

Aldri før har det vært viktigere med godt styrearbeid. I en verden preget av pandemi, må næringsliv, politikere og enkeltpersoner finne gode svar på nye problemstillinger. Vi står også i en tid med andre store samfunnsmessige utfordringer innenfor områder som blant annet bærekraft, noe som krever en mer helhetlig tilnærming til foretakenes verdiskaping og rapportering.

I den 13. utgaven av Styreboken gir vi deg perspektiver på styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering. Vi gir også en overordnet oppdatering på endringer sentrale i lover og regler som for mange foretak vil medføre nye punkter på styrets agenda – blant annet ny revisorlov som gir revisjonsutvalget økt ansvar og nye oppgaver, og nye regler innenfor kapitalmarked, skatt og lederlønn.

An English version of the first chapter, can be found here: "A guide for directors in Norwegian companies".

PwC har også en publikasjon rettet mot styre og ledelse i små og mellomstore foretak, «PwC-guiden 2021». PwC-guiden omhandler mange av de samme områdene som Styreboken, men med en vinkling som er tilpasset målgruppen.

 


Innhold

  • Styrets rolle og ansvar
  • Styrets underutvalg
  • Risikostyring og internkontroll
  • Rapportering
  • Vedtatte og kommende endringer

Få tilsendt Styreboken

(*) markerer obligatoriske felt.

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger vil motta informasjon fra oss, kan du når som helst melde deg av listen.

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Partner | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062