Store endringer gjør styret enda viktigere

Når verden og rammebetingelser er i endring, får styret en særlig viktig rolle. Styret må følge opp at ledelsen forstår og reagerer på endringer, risiko og muligheter, og påse at det tas tak i nye forretningsmuligheter og at tilstrekkelige risikoreduserende tiltak implementeres. Ikke minst har styret en viktig oppgave i å bidra til at virksomhetene tar krav og forventninger til samfunnsansvar på alvor.

Styret må jobbe målrettet for at bærekraftspørsmål blir integrert i strategiarbeidet, og at virksomheter setter ambisjoner, skaper resultater og rapporterer om måloppnåelse, også på ikke-finansielle temaer.

I denne boken omtaler vi temaer som styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering. Vi gir en overordnet oppdatering på endring i lover og regler, blant annet innenfor rapporteringskrav, skatt og avgift. Og vi ser nærmere på hvordan styret bør planlegge og forberede ledelsen på nye krav til bærekraftsrapportering.

Last ned hele Styreboken

Innholdet i Styrebokens webportal oppdateres månedlig. PDF-en oppdateres kvartalsvis. 

 

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062