Øystein Blåka  Sandvik

Øystein Blåka Sandvik

Partner og ESG-leder for revisjon, PwC Norway

Øystein har lang erfaring som revisor for både børsnoterte virksomheter og vekstselskaper. Han har bistått en rekke selskaper med viktige forberedelser for børsnotering eller oppkjøp, spesielt innenfor telekom, teknologi og media. 

Som revisor hjelper han selskaper med å kvalitetssikre den eksterne rapporteringen og sikre at selskapet har god styring og kontroll. Øystein er ESG-leder for PwCs revisjonsvirksomhet, og jobber med bedrifter for å få på plass den samme kvaliteten i bærekraftsinformasjonen som i den finansielle rapporteringen, enten som rådgiver eller bærekraftsrevisor. 

EkspertiseFun facts

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 415

Kontakt meg

Kjernekompetanse

  • Revisjon av finansiell informasjon

  • Revisjon av bærekraftsinformasjon

  • Oppkjøp, konsolidering og børsnoteringer

  • Governance, styring og kontroll knyttet til finansiell informasjon og bærekraftsinformasjon

  • Nye krav til bærekraftsrapportering (CSRD) og tilhørende rådgivning, herunder dobbel vesentlighet

Øystein Sandvik under lanseringen av PwCs Media Outlook

Øystein Sandvik under lanseringen av PwCs Media Outlook 2023-2027, her sammen med kollega og revisor Eivind Nilsen.

Øystein Sandvik under et impuls løp i New York

Mye av fritiden går til løpeturer og maraton. Her fra et impulsløp i New York, hvor Øystein løp inn til seier. Premie: To fat med østers...

Tre kjappe om Øystein

Lese eller lytte?

Lytter mer enn jeg leser. The Daily på vei til jobb, noen ganger Energi og Klima sin podcast. Men alt for mye sport, When we were kings er en favoritt på lengre turer....Mest spilte låt i fjor? Flaut å si, men det ærlige svaret er Miley Cyrus, med Flowers.

Go-to transportmiddel?

Jeg går selvsagt. Men så har jeg også en gammel dieselbil...så får en del løpende kjeft der.

Hva driver deg i jobben?

Jeg er heldig og møter veldig mange flinke og inspirerende mennesker hver dag. Kunder som virkelig vil utrette noe og som er ordentlig motiverende å jobbe med. I PwC går det ikke en dag uten at jeg blir imponert over kompetansen eller rådene fra en kollega. Det å gjøre en forskjell sammen er definitivt det som driver meg, og ikke minst ha det gøy all den tid man tilbringer på jobb!

Hvilke utfordringer og muligheter ser du i bransjen?

Ansvaret vår bransje har fått innenfor bærekraftsrapportering er stort. Og utfordringen er at det er nytt. Jeg skal ikke legge skjul på at dette er en omstilling for revisorene, og en modningsreise for selskapene.

Jeg tror risikovurderingen blir ekstremt viktig. Vi må ha en god forståelse for hva som kan gå galt. ESG-landskapet er bredt, og det er en stor bekymring blant investorer og andre interessenter knyttet til kvaliteten på rapporteringen. Gir den et riktig bilde av situasjonen eller ikke? Derfor kreves det bred kompetanse - både når det gjelder bakgrunnen for kravene og kravene i seg selv. Rapporteringen skal dekke hele virksomhetens verdikjede, og mange ulike temaer innenfor E, S og G. Dette krever kompetanse innenfor ulike fagområder og selskapet skal ha kontroll over en rekke datapunkter. Som revisor vil vi ofte ha en fordel, fordi vi allerede har god innsikt i forretningsmodellen, verdikjeden, strategien og strukturen til selskapet. 

For selskapene er det viktig å ta innover seg det kvantespranget som nå skal gjennomføres for å få bærekraftsinformasjonen opp på samme nivå som den finansielle informasjonen. Det vil kreve tid, kompetanse, og gode systemer for å lykkes. Det å prioritere det viktigste først gjennom en robust dobbel vesentlighetsanalyse er et naturlig første steg. Og så blir det viktig å ikke la i rapporteringen drukne i det egentlige målet som er omstilling i en mer bærekraftig retning. Bruk de nye rapporteringskravene til å gjøre grep som sikrer at selskapet har en forretningsmodell som står seg over tid.

Siste nytt innen bærekraft og klima

Følg oss