PwCs Personvernwebinar

Playback of this video is not currently available

12:17

PwCs personvern webinar (utdrag)

Brukerrettede tjenester er aktuelt for de aller fleste virksomheter! Sentralt i slike tjenester er et godt personvern, og spesielt personvernforordningens krav til innebygd personvern.

Vi erfarer at flere selskaper opplever det krevende å få til et godt innebygd personvern, spesielt i sine IKT-løsninger, og setter derfor fokus på hva er det og hvordan få det på plass? Datatilsynet har signalisert at de vil ha fokus på innebygd personvern fremover. I tillegg er første sluttrapport fra tilsynets sandkasse nå levert.

*Opptaket viser et utdrag av PwCs personvernwebinar 8. februar 2022


Agenda

Velkommen og kort introduksjon
Line Engebretsen, Senior manager, PwC, Christine Ask Ottesen, direktør, Advokatfirmaet PwC og Lars Erik Fjørtoft, partner, PwC

Ditt økonomiske DNA
Katrine Berg Blixrud, Senior Privacy Officer, DNB og Kristian Blixhavn, forretningsanalytiker, DNB

Brukerrettede tjenester - dataminimering vs databruk for mest mulig presise modeller
Robindra Prabhu, data scientist, NAV

Erfaringer fra første runde i Datatilsynets sandkasse for ansvarlig AI 
Kari Laumann, Project manager, Datatilsynet og Erlend Andreas Gjære, CEO og co-founder, Secure Practice i samtale med Lars Erik Fjørtoft

Kort oppsummert
Lars Erik Fjørtoft, partner, PwC

 

Kontakt oss

Anniken L'orange

Anniken L'orange

Head of Event, PwC Norway

Tlf: 952 60 190

Lars Erik Fjørtoft

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder for Risk Services, PwC Norway

Tlf: 974 74 469

Følg oss