Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Vi drikker kaffen vår med god samvittighet

Kaffe er godt, og på PwCs Oslo-kontor drikker vi kaffen vår med skikkelig god samvittighet. PwCs kaffeforbruk bidrar nemlig til å bygge både en vannstasjon og en skole i Afrika, som skaffer rent vann for flere enn 500 mennesker -  og en ny fremtid for barn i Etiopia og Uganda.

Vår kaffeleverandør, King Coffee, sørger nemlig for at en større del av verdiskapningen i kaffeindustrien havner der den hører hjemme, nemlig hos de landene som dyrker kaffen. Dette skjer gjennom nyskapende samarbeid med Kirkens Nødhjelp og Plan International.

Et tilsynelatende tilfeldig valg av kaffeleverandør har fått implikasjoner for tusenvis av mennesker. Men det er ikke tilfeldig. For PwC mener noe med sitt samfunnsengasjement 

Jeg er imponert over PwC, og den oppriktigheten jeg opplever. Dere bruker posisjonen dere har til å bidra til samfunnet. Forretninger kan virkelig endre verden. Det stikker dypt og det er et ekte engasjement hos dere. Jeg er oppriktig glad i PwC.

Erik Låbakk som er daglig leder i King Coffee.

Så hva skjer når man drikker en kaffe hos PwC?

Fra maskinen kommer til kontoret vårt så har King Coffee de tre første månedsleiene av kaffemaskinen øremerket for Kirkens Nødhjelp sitt vann-prosjekt som er geolokalisert i Etiopia. Det koster 100.000 kroner å bygge en vannstasjon med Kirkens Nødhjelp.

"Når vi hadde spart 50.000 i leieinntekter så finansierte PwC umiddelbart resten av beløpet. Det tok driftsleder i PwC, Tore Maaø, kun et øyeblikk å ta den beslutningen. Så da bidrar dere med en egen vannstasjon - for en historie! Det viser at dere mener noe med samfunnsansvaret deres", sier Låbakk.

Den nye vannstasjonen bidrar til at jentene som tidligere måtte gå hele dagen for å hente rent vann til familien sin i stedet kan gå på skole og få seg en utdannelse og en fremtid. 

Og for hver kilo kaffe vi PwCere drikker går 10 kroner til Plan Internationals prosjekt som finansierer et utdanningssenter i Uganda. Som betyr en helt ny fremtid for barn og unge. Betalt av kaffedrikkere i PwC. Over avtaleperioden på tre år vil PwC sitt kaffeforbruk ha finansiert omtrent halvparten av hele dette utdanningssenteret. Senteret er nå ferdig bygd.

"Når PwC valgte King Coffee som kaffeleverandør i Oslo var det firmaets miljøprofil som var avgjørende for valget. King Coffee matchet PwCs syn på samfunnsansvar og prosjektene med brønner i Afrika, kaffegrut til sopp og bærekraftig plukking av kaffebønnene forsterket dette", sier Tore Maaø som er innkjøpssjef i PwC Norge.

Den nye vannstasjonen som PwC har finansiert gjennom vårt kaffeprosjekt, bidrar til at jentene som tidligere måtte gå hele dagen for å hente rent vann til familien sin, i stedet kan gå på skole og få seg en utdannelse og en fremtid

Fra kaffegrut til østerssopp

King Coffee og PwC er opptatt av bærekraftig produksjon og å skape verdier som gir tilbake til samfunnet. Så all kaffegruten fra maskinene våre på Oslo-kontoret brukes til å dyrke østerssopp. Gruten samles opp på et kjølerom på bygget. Derfra sendes den til et firma i nærområdet som tilsetter soppsporer og kalsium. 

"Etter 5-6 uker høster vi en fantastisk østerssopp. Tidligere måtte vi betale for å bli kvitt gruten som matavfall, nå får vi "betalt" i form av sopp" forteller bærekraftsdirektør i PwC Hanne Løvstad.

 

Kontakt oss

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000