Velkommen til PwC Ålesund

Besøk vårt kontor Ålesund

Medarbeidere med lokale røtter og høy kompetanse gjør at våre kunder kan være trygge på at vi har lokalkunnskap, og forstår de problemstillingene som bedriftene i Møre og Romsdal må ta stilling til.

I tillegg bidrar vårt godt utbygde kontornett, med kontor i Molde, Ulsteinvik og Ålesund, til at vi er raskt tilgjengelige samme hvor man driver forretning i Møre og Romsdal.

 

Kontakt oss

Besøksadresse: Sjømannsvegen 14, Color Line Stadion. Inngang 4, 2. etg., 6008 Ålesund

Telefon: 02316

Her finner du oss 


Vi tilbyr tjenester innen:

Revisjon

For oss handler revisjon om å skape tillit. Revisjon er et fagområde med røtter flere hundre år tilbake i tid. Siden oppstarten i 1849 har PwC revidert virksomheter av ulike størrelser i alle bransjer. Et regnskap revidert av PwC er et kvalitetsstempel og en trygghet for eiere, styret og ledelsen: Disse skal være trygge på at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten sin reelle finansielle situasjon, slik at avgjørelser kan fastsettes på basis av regnskapet. Vi holder oss oppdatert på det som skjer innen regnskap, skatt og avgift – både nasjonalt og internasjonalt. Denne kunnskapen deler vi med dere.

Kontakt: Terje Honningsvåg | Partner | Tlf: 952 60 388 

Se mer

Bedriftsøkonomisk rådgivning

Beste praksis er bra, men det er alltid rom for forbedring. Bedriftsledere kontakter oss når de står overfor strategiske, operasjonelle eller finansielle utfordringer. Gjennom oss får de objektive anbefalinger som er gjennomførbare, men som også forbedrer bedriften sin evne til verdiskaping. Vi opplever også at bedriftsledere ønsker at vi deltar aktivt i implementeringen av anbefalingene våre.

Kontakt: Stig Stuve | Direktør | Tlf: +47 952 60 872

Se mer

Advokattjenester

Vi vil vise deg hvilke muligheter som finnes. Advokatfirmaet PwC har spisskompetanse innen skatt, avgift og toll, samt innen forretningsjuridisk rådgivning. Dette knytter seg til alt fra selskapsrett, transaksjoner, fast eiendom og kontraktsrett, til nasjonale og internasjonale arbeidsforhold. 

Kontakt: Hugo Marøy | Partner | Tlf: +47 952 60 419

Se mer

Regnskap

Bedre styring med oppdaterte og tilgjengelige regnskapsrapporter. Vi skreddersyr regnskapsrapporter til dine behov for styringsinformasjon - nøkkeltall tilpasset bedriften din. Uansett behov vil rapportene alltid være oppdaterte, og du avgjør selv om du vil bruke PC, nettbrett eller smarttelefon.

Kontakt: Nils Robert Stokke | Partner | Tlf: +47 952 60 846

Se mer

Kontakt oss

Terje Honningsvåg
Partner | Assurance, PwC Norway
Tlf: 952 60 388
Kontakt meg

Stig Stuve
Direktør | Consulting, PwC Norway
Tlf: 952 60 872
Kontakt meg

Hugo Marøy
Advokat | Partner, PwC Norway
Tlf: +47 952 60 419
Kontakt meg

Nils Robert Stokke
Partner | Assurance, PwC Norway
Tlf: 952 60 846
Kontakt meg

Nils-Kristian Synes
Partner | Assurance, PwC Norway
Tlf: 952 60 836
Kontakt meg