Velkommen til PwC Ålesund

Hos PwC i Ålesund møter du et stort og ledende kompetansemiljø innen revisjon, rådgivning og juridiske tjenester. Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og vi vil at de skal lykkes.

Kontakt oss i Ålesund

 


Vi kan hjelpe virksomheten din med

Skatte- og avgiftsrådgivning

Skatte- og avgiftssystemene blir globale og er stadig i endring. Bedriftene må etterleve de mer komplekse skattereglene.

For å være i forkant og tilpasse seg endringene på best mulig vis, er det viktig å ha en rådgiver med spesialkompetanse som kan bistå med nasjonale og internasjonale spørsmål. 

Vi gir råd om optimale selskapsstrukturer som ivaretar skatte- og avgiftsmessige forhold,  styring av risiko og internkontroll på skatteområdet, og tilbyr skreddersydde team, strategier og løsninger tilpasset ditt behov.

Revisjon

For oss handler revisjon om å skape tillit. Revisjon er et fagområde med røtter flere hundre år tilbake i tid. Siden oppstarten i 1849 har PwC revidert virksomheter av ulike størrelser i alle bransjer. Et regnskap revidert av PwC er et kvalitetsstempel og en trygghet for eiere, styret og ledelsen: Disse skal være trygge på at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten sin reelle finansielle situasjon, slik at avgjørelser kan fastsettes på basis av regnskapet. Vi holder oss oppdatert på det som skjer innen regnskap, skatt og avgift – både nasjonalt og internasjonalt. Denne kunnskapen deler vi med dere.

Kontakt: Terje Honningsvåg | Partner | Tlf: 952 60 388

Bedriftsøkonomisk rådgivning

Beste praksis er bra, men det er alltid rom for forbedring. Bedriftsledere kontakter oss når de står overfor strategiske, operasjonelle eller finansielle utfordringer. Gjennom oss får de objektive anbefalinger som er gjennomførbare, men som også forbedrer bedriften sin evne til verdiskaping. Vi opplever også at bedriftsledere ønsker at vi deltar aktivt i implementeringen av anbefalingene våre.

Kontakt: Stig Stuve | Direktør | Tlf: +47 952 60 872

Forretningsjus

Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester. Med et sterkt tilbud innen forretningsjus i tillegg til skatte- og avgiftsrådgivning, kan vi gjøre mer for å hjelpe våre kunder i et bredt og praktisk perspektiv. PwC har et av de største internasjonale forretningsjuridiske nettverk i verden.

Kontakt: Hugo Marøy | Partner | Tlf: +47 952 60 419

CFO Solutions

Med kompetanse og ekspertise kan du sette sammen en økonomifunksjon tilpasset dine behov – fra løpende støtte til drifting av hele funksjonen. Alt til en fast pris per måned.

Kontakt: Lars Eivind Nitter | Tlf: 926 68 836

Hugo Marøy og Kristin Langva Olsbø

Partner Hugo Marøy og direktør Kristin Langva Olsbø har lang erfaring med å bistå virksomheter.

Våre skatte- og avgiftsadvokater, Hugo Marøy og Kristin Langva Olsbø, er eksperter på regler knyttet til skatt og avgift, og har spesialkompetanse til å håndtere komplekse spørsmål og problemstillinger.

Hugo Marøy | Partner | Tlf: 952 60 419

Kristin Langva Olsbø | Direktør | Tlf: 922 54 018


Kontakt oss

Terje Honningsvåg

Partner | Revisjon, Ålesund, PwC Norway

952 60 388

Kontakt meg

Nils Robert Stokke

Partner | Revisjon, Ålesund, PwC Norway

952 60 846

Kontakt meg

PwC i Ålesund

Langelandsvegen 35
6010 Ålesund

Tlf.: 02316 (+47 952 60 000)

Veibeskrivelse

Nysgjerrig på en karriere i PwC?

Ønsker du å fortsette karrieren din eller starte den i et stort og spennende kompetansemiljø i et internasjonalt nettverk? Vi søker alltid nye engasjerte og dyktige kollegaer til våre forretningsområder flere steder i landet.

Se våre ledige stillinger