Eide Fjordbruk setter standarden for fremtidens havbruk

Eide Fjordbruk fra Hålandsdalen 
– en karbonnøytral lakseoppdretter 

– Vi ønsker å bidra til å nå verdens klimamål. Vi er overbevist om at bedre bruk av havet som kilde til mat er blant de viktigste tiltakene. Dermed blir det også viktig å skåne havet fra industri som setter for store fotavtrykk, forteller Sondre Eide, daglig leder for Eide Fjordbruk.

Laks er i utgangspunktet et produkt som setter få karbonavtrykk sammenlignet med andre proteiner, men Eide ser det som en viktig oppgave å få avtrykket betraktelig ned. Noe som vil være med å styrke klimaomdømmet for laksen globalt.

– Dette er en visjon vi tar på det største alvor og som forplikter oss til å ta konkrete grep for bærekraftig og klimavennlig matproduksjon. Vi er nå offisielt en CarbonNeutral® bedrift, sertifisert i henhold til kravene i The CarbonNeutral Protocol, den globale standarden for karbonnøytralisering, forteller Eide.

I et intervju med E24 forteller Sondre Eide om deres reise mot å bli verdens første leverandør av karbonnøytral laks.

sondre eide

Sondre Eide, daglig leder for Eide Fjordbruk. Foto: Eide Fjordbruk

Tydelig strategi og investering

Etter noen år med tydelig, strategisk retning og økonomisk investering, kan Eide Fjordbruk kalle seg en karbonnøytral lakseleverandør. Anslått, har bedriften investert rundt ti millioner kroner for å komme dit de er i dag. En investering som innbefatter at alle båtene blir elektriske, elektrifisering av samtlige anlegg og kjøp av lokal, ren vannkraft, dyrere laksefôr og direkte støtte til klimaprosjekter ute i verden.

PwC og John Wikström har jobbet tett med oppdretteren i mange prosjekter gjennom flere år. PwC står også står bak attestering av klimaregnskapet til Eide Fjordbruk. 

Jeg er mektig imponert over arbeidet Eide Fjordbruk har gjort. De har tatt noen avgjørende, strategisk store valg og det er helt fantastisk at de nå er karbonnøytrale. Dette krever både investeringsvilje, kunnskap og ikke minst et genuint ønske om å drive bærekraftig. At sistnevnte veier tungt for Eide, har vi vært vitne til i vårt mangeårige samarbeid med dem.

John Wikström,PwC, Bergen

Kompenserer med klimatiltak i utlandet for å komme i "0"

Ved å samarbeide med uavhengige eksperter på karbonnøytralisering, Natural CapitalPartners, tar Eide Fjordbruk enda et stort steg ved å kompensere for det gjenværende utslippet gjennom å støtte karbonreduserende prosjekter som på en positiv måte bidrar til å styrke lokalsamfunn og bevare naturen. Så langt går Eides bidrag til to prosjekter for henholdsvis bevaring av skog og rene kokemuligheter i Malawi, samt forbedring og utvidelse av våtmarksområder og tilførsel av ren energi. Les mer om hvordan Eide støtter klimaprosjekter i utlandet

  • PwC jobber mye med helhetlig og strategisk bærekraft, og bistår bedrifter gjennom hele prosessen mot å bli en mer bærekraftig aktør. PwC bistår selskaper med blant annet utvikling av bærekraftstrategier, vesentlighetsvurderinger, klimarisiko, rapportering og verifisering. Ta gjerne kontakt med oss om du trenger gode råd på vei mot å bli en mer bærekraftig bedrift.

Kontakt oss

John Wikström

John Wikström

Partner, leder strategi og bærekraft, PwC Norway

Tlf: 947 81 047

Hanne Sælemyr Johansen

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, revisjon og bærekraftsattestasjoner, PwC Norway

Tlf: 952 61 225