Ledelse, økonomi og prosjektstyring

Trenger du en CFO? En controller? Eller kanskje en prosjektleder?

Uforutsette behov for ledende stillinger i din bedrift kan være vanskelig å dekke på kort sikt og gi uforutsette utfordringer på lang sikt.

Typiske oppdrag fra oss

Controller

Vi ivaretar roller som regnskaps-, business- og prosjektcontroller og bistår bl.a. med periodeavslutning, analyser og ledelsesrapportering.

Våre controllere har lang erfaring og høy kompetanse innen målstyring og rapporteringsverktøy.

Se mer

CFO og omstilling

I oppdrag som CFO går vi inn i linjen og utøver ofte både det operative og personalmessige ansvaret. Vi ivaretar rollen fullt ut og blir en del av selskapets ledelse.

Vi sørger for en effektiv økonomifunksjon med høy kvalitet og forutsigbarhet.

Se mer

Prosjektstyring

Vi bistår kunder i oppbygging og innføring av prosjekt- og porteføljestyring. PwC har et eget rammeverk for dette.

Vi har erfaring med bruk av DIFIs "Prosjektveiviseren" og har prosjektledere som er sertifisert i PMP, Prince2, MSP og MoP m fl.

Se mer

HR og kulturprosjekt

Vi kan HR- og personaldrift, kjenner til relevante regelverk og alle aktivitetene i et HR-årshjul.

Vi kan gi bistand til bedriftens HR-funksjon, enten når det er spesielle utfordringer som krever ekstra kapasitet, som ved rekrutteringstopper eller nedbemanning, eller tre inn i perioder der den faste bemanningen ikke er på plass.

Se mer

Lede flytteprosess

Vi kartlegger kundens eksisterende arbeidsprosesser, utarbeider målbilde for fremtidens kontor og sikrer kostnadseffektive og fleksible løsninger i forbindelse med flytte- og byggeprosesser.

Med vår erfaring fra andre flytteprosjekter kan vi være med på å optimalisere fremtidens kontorløsning.

Se mer


Dine forventninger er våre mål

 

  • Høy faglig kompetanse med kompetansehuset PwC i ryggen
  • Hjelp til de mest komplekse sakene fra våre løsnings- og resultatorienterte ressurser
  • Relevant operasjonell erfaring og gode referanser fra andre kunder
  • Kjennskap til “beste praksis” inkludert ny teknologi og digitalisering

Vi vil litt mer

  • Vi leverer kvalitet i alle ledd
  • Vi opparbeider oss stor tillit fra ledelse og andre hos kunden
  • Vi er genuint interessert i kunden
  • Vi identifiserer oss med virksomheten vi er innleid til
  • Vi bryr oss om å finne de beste løsningene

Kontakt oss

Frode  Myrdal

Frode Myrdal

Partner | Consulting , PwC Norway

Tlf: 952 61 303