Skattefradrag på investeringer i gründerbedrifter

Vedtatt: Skattefradrag på investering i oppstartsselskaper

Fra 1. juli i år blir det muligens litt lettere å leve både som gründer og investor

- Det er nå vedtatt at man som privatperson skal kunne trekke fra, på sin personlige skatt, investeringer man har gjort i oppstartsselskaper. Dettte betyr at en kan få inntil 120.000 kr i skattelette pr år for investeringer som gjøres, forteller Henning Tomren, advokat i PwC.

Den nye skatteordningen, med virkning fra 1. juli 2017, tillater altså privatpersoner skattefradrag på innskutt kapital i oppstartsbedrifter. Ordningen skal stimulere til påfyll av privat kapital i selskaper, og lette skattebelastningen for gründere. Regjeringen regner med at rundt 40 prosent av norske selskaper vil kunne kvalifisere til slike investeringer.

- Det er en del kriterier du må bestå for å falle inn under den nye ordningen. Eksempelvis gir ordningen personlige skattytere fradrag i alminnelig inntekt for investeringer på opptil 500.000 kroner årlig, og minimumsbeløpet per investering er på 30.000 kroner. Investeringen kan også gjøres gjennom et holdingselskap. Fradragsretten gjelder altså kun for kvalifiserte aksjeselskap, og for å falle inn under ordningen må selskapet blant annet være yngre en seks år, ha færre en 25 årsverk og ikke mer enn 40 millioner kroner i omsetning, forteller Tomren.

Henning Tomren, advokat hos PwC

loading-player

Playback of this video is not currently available

DEL

 

Hva sier gründeren?

Christer Hansen Eriksen er en av gründerne bak selskapet, Leieting.no. Han synes vedtaket er et viktig steg i rikig retning, og har tro på at ordningen kan hjelpe flere nystartere opp på bena.

- Dette er absolutt et steg i riktig retning, og passer veldig godt for oss i Leieting som i disse tider er ute og henter kapital. For vår del betyr dette at vi får noe lettere tilgang på gode investorer og kapital, og dette er absolutt en retning vi støtter. Det må bli lettere å drive som gründer og skaper - og da må det tilrettelegges. Dette er ett av mange tiltak som vil kunne hjelpe, forteller Christer Hansen Eriksen.

-Som teknologibedrift har man konkurranse utover norges grenser, og da gjelder det å stille på like vilkår og må i alle fall være på samme nivå som våre nærmeste naboer, avslutter Eriksen. 

- Dettte betyr at en kan få inntil 120.000 kr i skattelette pr år for investeringer som gjøres i oppstartsbedrifter

Henning Tomren Advokat, PwC

Kontakt oss

Dag Saltnes
Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen
Tlf: +47 952 60 632
Kontakt meg

Stian Roska Revheim
Advokat | Partner
Tlf: +47 952 61 236
Kontakt meg

Følg oss