SPIR-vinneren vil bli “Havets Tesla”

26/04/19

Årets SPIR-vinner Evoy vil revolusjonere bruken av elektirisk drift av båter.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen gratulerer vinneren av Spir-prisen 2019, Evoy ved gründer og daglig leder Leif A. Stavøstrand.

Hva om det blir mulig å revolusjonere bruken av elektrisk drift av båter på samme måte som det i dag skjer med bil? Årets SPIR-vinner Evoy har planene klare for nettopp det.

– Vår teknologi vil være anvendelig på svært mange båttyper.  Evoy leverer hel-elektrisk driftssystem i både nye og brukte båter med ytelse fra 100 til 450 kW. Det betyr at teknologien vil være aktuell både i fritidsmarkedet og for arbeidsbåter brukt i næring, sier gründer og daglig leder Leif A. Stavøstrand. 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå, analysert av teknisk Ukeblad, viser at forurensing fra båter under 15 meter representerer like store klimautslipp som flytrafikk i Norge. Da Evoy ble kåret til vinner av SPIR-prisen 2019, i skarp konkurranse med  Foamrox og Hilift, fikk Stavøstrand anledning til å diskutere mulig grep for å stimulere elektrifisering også til havs, med Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Elektrifisering til havs er svært viktig, for det dreier seg om stor utslipp. Vi vet at Oslofjorden har den største båt-tettheten i verden. I det grønne skiftet må alle verdikjeder være med på en endring, og her er aktiviteten til sjøs sentral, sa Elvestuen i samtale med vinneren rett etter kåringen.

Barna skal arve kloden

– Jeg mener at man må ta i bruk de grepene som vi har sett fungere med el-bil. På det feltet har avgiftslettelsene vært en viktig stimulans, sier Evoy-gründer Stavøstrand, som selv har barn på 4 og 7 år, og har kloden barna skal arve som en vesentlig motivasjon for å satse på miljø-teknologi.

SPIR-prisen til Evoy består av faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr. I tillegg vil BKK Grønn InVest invitere alle finalistene som det er relevant for, til å holde en investorpresentasjon. PwC andel av premien består av rådgivningstimer fra våre konsulenter.

Hør vår podcast med SPIR-vinneren, andre finalister og noen av jurymedlemmenes vurderinger

– Prisen er viktig for oss. Det betyr mye at noen ser potensialet i vår idé og vår teknologi. Den delen av prisen som består av rådgivningstimer hos PwC er ekstra viktig, fordi veien mot kommersialisering ofte er den vanskeligst delen av reisen for mange gründerbedrifter. Å gå fra prototype til industriell vekst krever at man har gode hjelpere.

Leif A. Stavøstrand

Utdelingen av SPIR-prisen har fått media-dekning blant annet i Sysla og i NRK Hordaland

Juryen bak SPIR-prisen har vurdert både klimagevinsten og forretningspotensialet hos vinneren.

I juryens begrunnelse heter det videre:

Årets vinner har store ambisjoner – for selskapets utvikling og klimaet. Juryen har latt seg begeistre over personene som står bak – her finner man både energi og gjennomføringsevne. Potensialet for utslippsreduksjoner og verdiskaping er derfor stort.

Skal klimamålene nås kan ingen sektorer forbli uendret. Det gjelder også de delene av maritim sektor som årets vinner retter seg mot.

Med hel-elektrisk fremdriftssystem vil vinneren ta opp kampen mot fossilt drivstoff i alt fra arbeidsbåter til fritidsbåter. Og ikke bare i nye fartøy. Selskapets skal også gjøre eksisterende småbåter utslippsfrie.

Det er en glede å utrope Evoy som vinner av SPIR-prisen 2019.