Velkommen til PwC Førde

Hos PwC i Førde møter du et stort og ledende kompetansemiljø innen revisjon, rådgivning og juridiske tjenester. Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og vi vil at de skal lykkes.

Kontakt oss i PwC Førde

 


Hvordan kan vi hjelpe deg?

Revisjon

For oss handler revisjon om å skape tillit. Revisjon er et fagområde med røtter flere hundre år tilbake i tid. Siden oppstarten i 1849 har PwC revidert virksomheter av ulike størrelser i alle bransjer. Et regnskap revidert av PwC er et kvalitetsstempel og en trygghet for eiere, styret og ledelsen: Disse skal være trygge på at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten sin reelle finansielle situasjon, slik at avgjørelser kan fastsettes på basis av regnskapet. Vi holder oss oppdatert på det som skjer innen regnskap, skatt og avgift – både nasjonalt og internasjonalt. Denne kunnskapen deler vi med dere.

Kontakt: Jan Flølo | Kontorleder | Tlf: +47 952 61 321

Bedriftsøkonomisk rådgivning

Beste praksis er bra, men det er alltid rom for forbedring. Bedriftsledere kontakter oss når de står overfor strategiske, operasjonelle eller finansielle utfordringer. Gjennom oss får de objektive anbefalinger som er gjennomførbare, men som også forbedrer bedriften sin evne til verdiskaping. Vi opplever også at bedriftsledere ønsker at vi deltar aktivt i implementeringen av anbefalingene våre.

Kontakt: Kjetil Myrland | Partner | Tlf: +47 952 61 314

CFO Solutions

Med kompetanse og kapasitet fra CFO Solutions kan du sette sammen en økonomifunksjon tilpasset dine behov – fra løpende støtte til drifting av hele funksjonen. Alt til en fast pris per måned.

Kontakt: Gunnar Bøyum Partner | Tlf: +47 952 61 313

Forretningsjus

Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester. Med et sterkt tilbud innen forretningsjus i tillegg til skatte- og avgiftsrådgivning, kan vi gjøre mer for å hjelpe våre kunder i et bredt og praktisk perspektiv. PwC har et av de største internasjonale forretningsjuridiske nettverk i verden.

Kontakt: Gunnar Bøyum Partner | Tlf: +47 952 61 313

Skatte- og avgiftsrådgivning

Våre skatteeksperter bistår deg med rådgivning innenfor skatt og avgift. Våre eksperter har spesialkompetanse til å håndtere komplekse spørsmål innen skatt og avgift på det norske og det internasjonale markedet. Gjennom vårt nettverk i 158 land kan vi tilby helhetlig bistand innen skatt og avgift i hele verden.

Skatt er teknisk komplisert og krever inngående kunnskap om regelverk som er i stadig endring. Riktig bruk og forståelse av reglene krever erfaring og spisskompetanse. Vi gir råd om optimale finansieringsløsninger, styring av risiko og internkontroll på skatteområdet. Vi tilbyr skreddersydde team, strategier og løsninger tilpasset ditt behov.

Kontakt: Gunnar Bøyum Partner | Tlf: +47 952 61 313


Kontakt oss

Jan Flølo

Partner | Revisjon | Kontorleder, Førde, PwC Norway

952 61 321

Kontakt meg

Kjetil Myrland

Partner | Leder Consulting, Førde, PwC Norway

952 61 314

Kontakt meg

Gunn Merete Paulsen

Partner | Advokat, Førde, PwC Norway

992 84 338

Kontakt meg

PwC Førde

Naustdalsvegen 1
6801 Førde

Tlf.: 02316 (+47 952 60 000)

Veibeskrivelse

Nysgjerrig på en karriere i PwC?

Ønsker du å fortsette karrieren din eller starte den i et stort og spennende kompetansemiljø i et internasjonalt nettverk? Vi søker alltid nye engasjerte og dyktige kollegaer til våre forretningsområder flere steder i landet.

Se våre ledige stillinger