Velkommen til PwC Førde

Hos PwC i Førde møter du et stort og ledende kompetansemiljø innen revisjon, rådgivning, regnskap og juridiske tjenester. Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og vi vil at de skal lykkes.

Kontakt oss

 

Vi kan hjelpe virksomheten din med

Revisjon

For oss handler revisjon om å skape tillit. Revisjon er eit fagområde med røter fleire hundre år bak i tid. Sidan oppstarten i 1849 har PwC revidert verksemder av ulike storleikar i alle bransjar. Eit rekneskap revidert av PwC er eit kvalitetsstempel og ein tryggleik for eigarar, styret og leiinga: Desse skal være trygge på at rekneskapen gir eit rett bilete av verksemda sin reelle finansielle situasjon, slik at avgjerder kan fattast på basis av rekneskapen. Vi held oss oppdatert på det som skjer innan rekneskap, skatt og avgift – både nasjonalt og internasjonalt. Denne kunnskapen deler vi med dykk.

Kontakt: Jan Flølo | Kontorleder | Tlf: +47 952 61 321 

Se mer

Bedriftsøkonomisk rådgjeving

Beste praksis er bra, men det er alltid rom for betring. Bedriftsleiarar kontaktar oss når dei står overfor strategiske, operasjonelle eller finansielle utfordringar. Gjennom oss får dei objektive anbefalingar som er gjennomførbare, men som også betrar bedrifta si evne til verdiskaping. Vi opplever også at bedriftsleiarar ønskjer at vi deltek aktivt i implementeringa av anbefalingane våre.

Kontakt: Kjetil Myrland | Partner | Tlf: +47 952 61 314  

Se mer

Skatt, avgift og forretningsjus

Vi vil vise deg kva moglegheiter som finst. Advokatfirmaet PwC har spisskompetanse innan skatt, avgift og toll, samt innan forretningsjuridisk rådgjeving. Dette knyter seg til alt frå selskapsrett, transaksjonar, fast eigedom og kontraktsrett til nasjonale og internasjonale arbeidsforhold. 

Kontakt: Gunnar Bøyum Partner | Tlf: +47 952 61 313 

Se mer

Rekneskap

Betre styring med oppdaterte og tilgjengelege rekneskapsrapportar. Vi skreddarsyr rekneskapsrapportar til behova dine for styringsinformasjon - nøkkeltal tilpassa bedrifta di. Uansett behov vil rapportane alltid vere oppdaterte, og du avgjer sjølv om du vil bruke PC, nettbrett eller smarttelefon.

Kontakt: Jan Flølo | Kontorleder | Tlf: +47 952 61 321 

Se mer


Kontakt oss

Jan Ove Helle

Partner | Assurance | Kontorleder, Florø, PwC Norway

952 61 333

Kontakt meg

Kjetil Myrland

Partner | Leder Consulting, Førde, PwC Norway

952 61 314

Kontakt meg

Gunnar Bøyum

Partner | Advokat, Førde, PwC Norway

952 61 313

Kontakt meg

Jan Flølo

Partner | Assurance | Kontorleder, Førde, PwC Norway

952 61 321

Kontakt meg

PwC Førde

Naustdalsvegen 1
6801 Førde

Tlf.: 02316 (+47 952 60 000)

Veibeskrivelse

Nysgjerrig på en karriere i PwC?

Ønsker du å fortsette karrieren din eller starte den i et stort og spennende kompetansemiljø i et internasjonalt nettverk? Vi søker alltid nye engasjerte og dyktige kollegaer til våre forretningsområder flere steder i landet.

Se våre ledige stillinger