Fra lokal familiebedrift til Kina-gigant

Brødrene Aa var først ut i verden med hurtiggående passasjerbåter laget i karbonfiber. Teknologien har vekket stor interesse internasjonalt, også i Kina.

Playback of this video is not currently available

0:01:23

Først ut i verden med ferger laget av karbonfiber

– Klart vi er stolte over det vi har fått til, og at vi har satset på den måten vi har gjort. Vi er en familiebedrift – dette er ikke noe vi gjør hver dag, sier Tor Øyvin Aa, leder og eier av Brødrene Aa.

Ønske om å bevare den lokale familiebedriften

Brødrene Aa tilbyr 170 arbeidsplasser, og har derfor hatt en sentral og viktig rolle for de 450 menneskene som bor i Hyen. Familiebedriften ble startet rett etter krigen av onkelen og faren til Tor Øyvin Aa.

– Med ny medeierstruktur var vi veldig opptatt av å bevare den lokale familiebedriften. Det var derfor et poeng at man ikke skulle selge ut teknologien, og med det risikere en nedbygging av virksomheten i Norge. Lokalt eierskap er en god måte å sikre arbeidsplasser lokalt, og gjør det også enklere å holde kostnadene nede, sier Terje Bjerkan, direktør i Consulting PwC.

Da vi tok avgjørelsen om å slå oss sammen med gigantselskapet Chu Kong Shipping, var det et naturlig valg å hekte på PwC. Teamet i PwC har fungert som en verdifull sparringspartner for eierne, styret og ledelsen gjennom hele oppkjøpsprosessen.

Tor Øyvin Aa,leder og eier av Brødrene Aa

Tett på hele veien 

Brødrene Aa har samarbeidet med PwC i godt over 20 år.

Fra å hovedsakelig bistå med revisjonstjenester, har kunderelasjonen omfavnet stadig flere tjenesteområder.

– Da vi tok avgjørelsen om å slå oss sammen med gigantselskapet Chu Kong Shipping, var det et naturlig valg å hekte på PwC. Teamet i PwC har fungert som en verdifull sparringspartner for eierne, styret og ledelsen gjennom hele oppkjøpsprosessen, sier Tor Øyvin Aa, leder og eier av Brødrene Aa.

Engasjementet og motivasjonen for et utvidet samarbeid var stor

Det er alltid stas når et kundesamarbeid beveger seg inn på nye områder, med flere og nye mennesker. Et oppkjøp kan være en krevende prosess, og i dette tilfellet har det også ført med seg flere kulturelle omstillinger for selskapet.

For oss var det viktig å sørge for at arbeidet ikke stod i konflikt med vår rolle som revisor, og vi hadde derfor klare avtaler i tråd med våre rutiner, sier Terje Bjerkan i PwC som over flere år har arbeidet tett med Brødrene Aa.

Det har vært verdifullt å ha PwC med på laget. De har omfattende kunnskap om prosessen ved å etablere seg i et krevende marked. I tillegg har det vært en stor fordel at PwC har vært tett på i mange år. De kjenner oss og nærområdet godt, samtidig som de har et globalt fotavtrykk.

Tor Øyvin Aa,leder og eier av Brødrene Aa

Fikk omstrukturert hele selskapsmodellen

I dag eier Chu Kong Shipping 40 prosent av selskapet. Frem mot signeringen av den endelige avtalen, har PwC blant annet bistått med:

  • vurdering av pristilbud, 
  • strategi for restrukturering av dagens selskapsmodell, 
  • oppkjøp av underleverandører, 
  • sikring og oppfølging av Due Diligence, og andre tekniske krav og lovverk.

 

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway