Dashboard gjør trykkeriet mer effektivt

30/04/21

Stian Gårdsvoll, partner i PwC og Oddvar Ustad i Polaris Trykk

Polaris trykkeri, som er en av de ledende trykkeriaktørene i Norge, har i mange år verken hatt ressurser eller kompetanse til å utnytte potensialet i de store datamengdene de sitter på. Fra venstre: Stian Gårdsvoll, partner i PwC og Oddvar Ustad, administrerende direktør i Polaris Trykk.

Norges ledende trykkeri har innført systemer som sparer dem for både tid og penger

– Live data gjør at vi har en god oversikt og får utnyttet kapasiteten i alle trykkeriene på en bedre måte, forteller Oddvar Ustad, administrerende direktør i Polaris trykk. 

– Vi er opptatt av at det ikke skal være trykket stemning, ler Ustad når vi spør om det er noen trykkerispøker som utmerker seg. 

Ustad leder Norges mest effektive trykkerikonsern som trykker halvparten av alle landets aviser. Han har jobbet i bransjen siden 1994 og er over gjennomsnittet opptatt av papir. 

Ønsker å vokse og spare penger 

– Målet med å bruke dashboard og utnytte dataene bedre er å spare kostnader og få en bedre forståelse for vekst og effektiv drift, forteller han. 

Utfordringen var at de brukte mye tid på å dra nytte av dataen. Manuelle oppgaver som tok mye tid er nå et tasteklikk unna i dashboardet. 

– Nå kan vi sammenstille store datamengder så vi for eksempel ser trender på kundepris. Det har en stor verdi for oss. Vi får bedre forståelse for alle aktiviteter så vi kan legge gode planer fremover, forteller trykkerisjefen. 

Stian Gårdsvoll, partner i PwC og Oddvar Ustad i Polaris Trykk

Stian Gårdsvoll, partner i PwC og Oddvar Ustad i Polaris Trykk

Dashboardet viser hvilket trykkeri som bør trykke mer og mindre

– Dashboardet gir oss muligheter for å benchmarke produksjonsstedene. I praksis så jevner vi ut kapasiteten ved et trykkeri som har mer å gjøre i forhold til de andre. Driften blir mer effektiv, forteller Ustad.

Fornøyd med PwC-hjelpen

– Espen Forså og Stian Gårdsvoll fra PwC har hjulpet oss, og vi er veldig godt fornøyd med hjelpen vi har fått, sier Ustad. 

Polaris Trykk imponerer med å stadig levere gode resultater i en veldig krevende bransje, og det er ekstra gøy å kunne bidra til at en ledende aktør blir enda bedre!

Stian Gårdsvoll, partner i PwC

Dette fikk Polaris trykkeri hjelp av PwC med: 

  • Automatisere henting, sammenstilling og bearbeiding av data
  • Visualisering i flere dashboards i Tableau
  • Dashboardene oppdateres hver time og gir styringsinformasjon om økonomi, produksjon og kunder

Vi har i tett samarbeid med Polaris Trykk bistått med å automatisere henting, sammenstilling og bearbeiding av data som visualiseres i flere dashboard i Tableau som hensyntar de ulike brukernes behov. Dashboardene oppdateres hver time og gir god styringsinformasjon med tanke på blant annet økonomi-, produksjon- og kundedimensjonen både for gjennomførte og planlagte trykkejobber.

Espen Forså PwC

Kontakt oss

Stian Gårdsvoll

Stian Gårdsvoll

Partner | Leder for Consulting og Deals Midt- og Nord-Norge, PwC Norway

Tlf: 952 61 402