Svalbard Adventures

Vil gi wow-opplevelser til fremtidige generasjoner

Svalbard i skumring

Tilpasningene vi som samfunn må gjøre for å nå våre felles klimamål berører alle bransjer. Også reiselivet.

27 år er gått siden lidenskap for snø og noen studiepoeng i internasjonal turisme tok Heio til Svalbard. Svalbard Adventures ble skapt, og nå, snart 30 år senere tar selskapet nye steg for å bidra til et mer bærekraftig reiseliv. 

– Som tilbyder av naturbasert turisme har vi et ansvar for å utvikle reiselivet på en bærekraftig måte. Skal vi bevege oss fra ambisjoner og prat, må bransjen få på plass strategier for målrettet endring. Vi ønsker å gå foran som et eksempel, og håper destinasjonen følger etter, sier Bård Heio i Svalbard Adventures. 

Playback of this video is not currently available

3:17

Turguide Max Ballari vil gi folk en god naturopplevelse

Norges sterkeste merkevare innen reiseliv er fremdeles naturen vår. På Svalbard opplever man den med en ekstra dimensjon. Lyset er ekstra skarpt, isbreene gnistrende blå, dyrelivet rikt og mørketiden ekstra lang i det vesle samfunnet ved 78 grader nord. 

I tillegg til å være overveldende vakkert, har Svalbard en sårbarhet for klimaendringene, som allerede merkes blant de som bor her.  

– Det er ikke helt utenkelig at mine barnebarn kanskje ikke ser breer på Svalbard, sier Max Ballari, guide og skipper i Svalbard Adventures.

 

Max, skipper på Svalbard

“Det er ikke helt utenkelig at mine barnebarn kanskje ikke ser breer på Svalbard.”

Max Ballariguide og skipper i Svalbard Adventures

 

– Ingen selvfølge å drive turisme

Å inkludere bærekraft i utviklingen av opplevelser, produkter og daglig drift er langt på vei blitt en hygienefaktor for å bli ansett som en seriøs og framtidsrettet reiselivsaktør. 

– Det er ikke er en selvfølge å drive turisme om man ikke utøver et høyt nivå av klokskap i hvordan man håndterer samfunnet og naturen rundt, sier Heio. 

For å øke konkurransekraften til norsk reiselivssektor, mener han det kreves en storsatsning på grønne strategier og løsninger, både fra aktørene i bransjen og fra myndighetene. 

– Norge bør ha en ambisjon om å være et foregangsland for bærekraftig turisme, sier Heio. 

 

 

Fra miljøbevisst til bærekraftig 

Å ta vare på miljøet og naturen har vært en grunnpilar for Svalbard Adventures helt siden starten.

– Når gjestene våre kommer tilbake, så skal naturen være like vakker som forrige gang de var her. Vi skal gi wow-opplevelser, også til fremtidige generasjoner, sier Heio. 

Heio og Svalbard Adventures ønsket å ta bærekraftsarbeidet et steg videre. Fra god til dedikert. Fra miljøbevisst til bærekraftig. Det ble starten på en viktig prosess, med et ambisiøst mål: legge lista for hvordan turisme drives i arktiske strøk. 

– Flere av aktørene i bransjen har kommet langt på vei i sitt bærekraftsarbeid. Men som med andre bransjer, er det stor variasjon og fortsatt en jobb som gjenstår før vi er i mål. Vi søkte hjelp fra PwC til å lage en bærekraftstrategi fordi vi ville systematisere det vi er flinke på og samtidig bli bedre på det vi ikke er så gode på. Jeg tror mange i bransjen kan kjenne igjen behovet for å jobbe mer strategisk og målrettet med bærekraft, sier Heio. 

Vi søkte hjelp fra PwC til å lage ein bærekraftstrategi fordi vi ville systematisere det vi er flinke på og samtidig bli bedre på det vi ikke er så gode på.

Bård Heio,grunnlegger av Svalbard Adventures

 

Ny bærekraftsstrategi setter tiltak i system

Vi følger Heio inn på kontorene til Svalbard Adventures. Et blått trehus, midt i hjertet av Longyearbyen. Det er godt å ta av seg tunge sko og store boblejakker. Lenger inn sitter det en spent gjeng. De siste månedene har de deltatt på workshops, diskusjoner og strategimøter, og nå skal de endelig få presentert bærekraftsstrategien i sin helhet.

– Ambisjonen er satt. Vi skal tilby det mest bærekraftige reiselivet i arktiske strøk, åpner Ingvill Flo, partner og leder av PwCs reiselivstjenester. 

 

Geometric image

“Skal vi lykkes med en bærekraftig utvikling må også reiselivet delta. Men det handler ikke bare om reduserte utslipp. For reiselivsbedrifter handler det også om å styrke konkurransekraften gjennom å være en attraktiv tilbyder av bærekraftige opplevelser og produkt. Det vil gi fornøyde kunder og samarbeidspartnere.”

Ingvill Flo partner og leder av PwCs reiselivstjenester

Flo presiserer viktigheten av å ha en god forståelse av hva FNs bærekraftsmål faktisk betyr for egen virksomhet og for egen bransje. 

– Tilnærmingen som er brukt her viser både bredden i bærekraftsmålene og hvordan hver enkelt virksomhet kan utgjøre en forskjell gjennom konkrete tiltak, sier Flo. 

Hun drar oss gjennom de prioriterte bærekraftsområdene: påvirkning på sårbar natur og dyreliv, effektiv energibruk og minimere utslipp. I tillegg kommer satsingen på de ansattes velferd, gjennom Svalbard Adventures Academy – en ordning der nyansatte får skytetrening, sikkerhetsopplæring og innsikt i hverdagslivet i øysamfunnet. 

 

Reiselivet etter pandemien vil ha andre verdier og mål

– Reiselivet som utvikler seg etter pandemien vil ha andre verdier og andre mål enn tidligere. Et mer bærekraftig reiseliv inkluderer omtanke ikke bare for natur og miljø, men også ansatte, lokalbefolkning og samfunnet man inviterer til, forklarer Flo. 

Playback of this video is not currently available

2:29

Gjorde ansatte til det viktigste i ny bærekraftsstrategi

Heio mener det var helt naturlig at sosiale forhold måtte bli en viktig del av bærekraftsstrategien. 

– Vi jobber i et lite lokalsamfunn og mange har kanskje lite nettverk utenfor jobb. Vi er nærmest som en storfamilie. Trives folk på jobb og i fritiden så blir de værende på Svalbard og værende i firmaet, sier Heio. 

 

Slik jobbet vi med Svalbard Adventures' nye bærekraftsstrategi

 

Playback of this video is not currently available

2:54

Ny strategi skal legge lista for bærekraftig turisme

Ingvill Flo, partner og leder av PwCs reiselivstjenester.

– Stadig flere ønsker å være en ansvarlig virksomhet – og innser at det ikke bare handler om å redusere utslipp, men om ny næringsutvikling og å skape nye muligheter, sier Ingvill Flo, partner og leder av PwCs reiselivstjenester.

Benedicte Klyve, Marketing Manager i Svalbard Adventures

– Dette prosjektet har vært veldig lærerikt og jeg kan nesten ikke vente med å fortsette arbeidet mot en mer bærekraftig fremtid, sier Benedicte Klyve, Marketing Manager i Svalbard Adventures.

 

Vil du ta selskapets bærekraftsarbeid et steg videre?

Vi bistår norske virksomheter med å innlemme bærekraft i sin kjernevirksomhet. Våre eksperter vet hvilke utfordringer som vil treffe reiselivsbransjen i årene som kommer og kan hjelpe din virksomhet med å sikre en ansvarlig og bærekraftig forretningsadferd som er i tråd med FNs bærekraftsmål.

Noen av våre tjenester:

  • Reisemålsutvikling 
  • Masterplan for reisemål 
  • Bærekraft i strategi og virksomhetsstyring
  • Klimastrategi og klimarisiko
  • Bærekraftsrapportering
  • Mulighetsstudier 
  • Markedsvurdering/markedsanalyse 
  • Kapitalinnhenting 
  • Forretningsutvikling 
  • Kommunikasjonsstrategi 
Ingvill Flo

Ingvill Flo

Partner og leder av PwCs reiselivstjenester, PwC Norway

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner og leder av bærekraft og klimarisiko, PwC Norway

Kontakt oss

Ingvill Flo

Ingvill Flo

Partner | Consulting | Kontorleder, PwC Norway

Tlf: 952 61 355

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, PwC Norway

Tlf: 967 00 000