PwC Årsrapport 2020

Sammen for en bedre fremtid

Verden har endret seg.
Det har vi også.

Få timer etter at regjeringen den 12. mars stengte ned Norge, gikk meldingen til våre 2000 ansatte om at alle måtte jobbe hjemmefra. Hjemmekontor er det minste vi kunne bidra med i solidaritet med de som var utsatt for alvorlig sykdom.

Pandemien har satt enorme spor i verden. Også for våre kunder og oss som firma. Sporene er ikke visket ut ennå. Tvert imot.

Årsrapporten for 2020 er historien om et ekstremt år. Noe av det vi er mest stolte over midt i krisen, er menneskene. Og at vi ikke har permittert noen. Vi skal beskytte våre ansatte, deres CV-er og levebrød så langt det lar seg gjøre.

Leif Arne Jensen, CFO PwC

Pandemien har satt hele næringslivet på prøve.

"Covid-19 har forsterket allerede store endringer i samfunnet og næringslivet som følge av blant annet økt global polarisering, et digitalt skifte og store klimaendringer. Jeg er derfor veldig imponert over hvordan våre ansatte har snudd seg rundt for å jobbe på nye måter for å utvikle PwC og hjelpe kundene våre i en krevende tid."

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC

Se videohilsen fra vår administrerende direktør.
Varighet:
00:02:58

Samfunnet

Ny verden. Nye kompetansebehov

En av vår tids store utfordringer er det store kompetansegapet som følge av det digitale og grønne skiftet.

Sammen med 155 land i vårt nettverk har vi lansert et upskilling-initiativ, som skal bidra til å løfte kunnskapen til millioner av mennesker verden over. I Norge vil vi være et bindeledd mellom privat næringsliv, akademia og det offentlige, og jobbe sammen for å finne den beste måten å løse kunnskapsutfordringen på.

Kompetanseheving er også et av de beste verktøyene vi har for å kjempe mot arbeidsledighet nå og etter Covid-19.

Les mer om fremtidens kompetansebehov

28

PwC kontorer fra nord til sør jobber med ulike prosjekter som bidrar til FNs bærekraftsmål.

Les mer

2030

er året PwC har forpliktet seg til å klimanøytralisere hele vår drift og leverandørkjede

Les mer

284.000

ansatte jobber på PwCs kontorer globalt. Klimamålene gjelder oss alle.

Les mer

155

land i vårt nettverk står sammen om å løse kunnskapsutfordringen

Les mer

Bob Moritz, Global Chairman, previews PwC's 22nd CEO Survey

Klimanøytrale innen 2030

Vi ønsker å dra opp tempoet i klimaarbeidet, og målet vårt er å bli klimanøytrale innen 2030.

Bærekraftsrapporten for 2020 viste at kun fire av de 100 største selskapene i Norge kunne dokumentere utslippskutt i tråd med Paris-avtalen. Det må vi gjøre noe med.

Vi hjelper våre kunder med bærekraftsstrategi, operative planer, rapportering og klimarisiko. Vi er spesialister på klimaomstilling, bærekraft i finanssektoren og innen internasjonal bistand og utvikling. Sammen med næringslivet gjør vi alt vi kan for å nå Paris-avtalen og jobbe for FNs 17 bærekraftsmål.

Se videohilsen fra vår bærekraftsdirektør.
Varighet:
00:01:06

Kundene

Kundene våre

"PwCs formål er å hjelpe samfunnet og kunder med å løse de virkelig store utfordringene. Slik som å omstille enkeltvirksomheter og hele bransjer, sikre bedrifter mot cyberangrep, bidra til tillit til kapitalmarkedet og redusere risiko for hvitvasking. Dette året har vært turbulent for mange, og det er ekstra meningsfullt for oss å støtte og hjelpe kundene våre gjennom stormen."

Petter Vold, Viseadm. dir. | Leder for Consulting

Les mer om våre kundeprosjekter

Menneskene først

Våre ansattes helse, sikkerhet, trivsel og utvikling har alltid vært kjernen i det vi gjør. Dette har vært ekstra viktig i annerledesåret 2020 - menneskene først.

Les mer om menneskene

Året i tall

Inntekt pr. region

Inntekt pr. forretningsområde

Les mer i våre årsregnskap: PwC AS og Advokatfirmaet PwC AS

 

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør | Senior Partner

E-post