PwCs årsrapport 2021

Leif Arne Jensen, CFO PwC

Refleksjoner fra administrerende direktør

– Vår helt spesielle PwC-kultur og sterke fellesskap har vært avgjørende det siste året, en tid som har vært preget av endringer og usikkerhet. Vi har tatt beslutninger basert på våre verdier og satt folkene våre først. Jeg er stolt av hva vi som fellesskap har fått til. Null permitteringer og en av Norges mest attraktive arbeidsplasser.

Jeg er ydmyk over at våre kunder sier at vi har vært viktige for dem, noe som også gjenspeiles i en økende etterspørsel etter våre tjenester og løsninger.

Dette året har vi også lansert vår nye globale strategi – The New Equation. Den tar utgangspunkt i to distinkte, men også sammenvevde behov som alle virksomheter møter; å bygge tillit og skape varige verdier for alle sine interessenter. Vi skal fremover jobbe enda mer målrettet for å løse verdens viktigste utfordringer.

Se videohilsen fra vår administrerende direktør.
Varighet:
00:01:44

Året i tall

På lik linje med store deler av næringslivet opplevde vi en negativ utvikling våren 2020. Til tross for den betydelige usikkerheten som preget makrobilde, valgte vi å stole på at fleksibiliteten og pågangsmotet hos våre medarbeidere, ville legge til rette for å opprettholde et godt aktivitetsnivå. Allerede høsten samme år snudde tallene, en trend som ble ytterligere forsterket utover våren 2021. Den samlede veksten for siste regnskapsår endte på 7,3 prosent. Veksten på 7,3 prosent inkluderer viderefakturering av utlegg. Vår omsetning eksklusiv utlegg økte med hele 9,3 prosent fra 2020 til 2021. Vi legger da bak oss det beste året i PwC noensinne.

Når vi nå går inn i et nytt år, er det med stort driv. Vi skal sette en ny strategi ut i livet, og de neste fem årene skal vi investere 1 MRD i en rekke tiltak som skal gjøre oss bedre rustet til å levere enda større verdi til samfunnet.

Inntekt pr. region

Inntekt pr. forretningsområde

Les mer i våre årsregnskap: PwC AS og Advokatfirmaet PwC AS

 

Vår påvirkning på samfunn og miljø

PwC har en sterk ambisjon om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi jobber aktivt med å redusere vårt eget fotavtrykk, og har forpliktet oss, både i Norge og globalt, til å oppnå netto nullutslipp innen 2030.

For å lykkes med den grønne omstillingen, må vi også sikre at dagens beslutnings- og arbeidstakere har kunnskapen og kompetansen som skal til for å utvikle de varige løsningene. Sammen med 155 land i vårt nettverk har vi lansert et upskilling-initiativ, som skal bidra til å løfte kunnskapen til millioner av mennesker verden over.

Vårt fotavtrykk og samfunnsbidragMenneskene først

– Det er ingen tvil om at det siste året har vært krevende for mange. Det betyr noe for oss i PwC. Som et stort globalt kompetansehus, er menneskene kjernen i alt vi gjør, sier Hege Lien, HR-direktør i PwC. Innen 2026 skal vi vokse med 1000 flere konsulenter, alt fra IT-utviklere, revisorer, advokater til samfunnsvitere. Å finne de riktige menneskene, som tenker med hjertet i tillegg til hodet, er like viktig for oss som kundene.

Slik bygger vi Norges beste utviklingsarena

Kundene

Sammen bygger vi en bedre fremtid

I PwC kan vi trekke på erfaringer fra vårt arbeid med mer enn 200.000 virksomheter globalt - en utvilsom styrke i en tid preget av pandemi, usikkerhet og rammebetingelser i endring. Kundene våre står i helt spesielle tider der de hver eneste uke må ta beslutninger på områder hvor de ikke har tidligere erfaring. Hvordan skal vi sammen bidra til å løse klimakrisen, unngå cyber-angrep, bruke ny teknologi og jobbe strategisk med kompetanseheving?

Våre kundeprosjekter

Styret og ledelse

– Å levere kvalitet er avgjørende for vår bransje, og det gjør vi gjennom å sette høye standarder for alt vi gjør. PwC har vedtatt tydelige, globale policyer som skal veilede våre ansatte i både arbeidsutførelse og beslutninger. Og målet er enkelt – å gjøre det rette og sikre tillit til tjenestene våre. Eli Moe-Helgesen, partner og leder for Revisjon i PwC.

Eierstruktur, ledelse og styringLeif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør | Senior Partner

E-post