Ansvarsbegrensning

Denne ansvarsbegrensning er sist oppdatert 20.04.2020

 

 

Informasjonen som finnes på denne nettsiden er utelukkende ment som generell informasjon, og er ikke ment anvendt som individuell rådgivning. Man kan således ikke handle på bakgrunn av informasjon som er hentet fra denne nettsiden, men må innhente råd fra fagkyndige.

Vi gjør oppmerksom på at informasjon på nettsiden lagres i arkiv, og at vi følgelig ikke kan innestå for at all informasjon er oppdatert eller à jour i forhold til det til enhver tid eksisterende regelverk. Vi påpeker videre at all informasjon på denne siden gis "som den er", uten noen garanti for fullstendighet, nøyaktighet, betimelighet og uten garanti av noe slag, uttrykt eller implisitt, inklusive, men ikke begrenset til, garantier om ytelse, salgbarhet eller tilpasning til spesielle formål. Det tas således generelt forbehold for at informasjonen kan inneholde uriktigheter eller synspunkter/vurdering som ikke samsvarer med utøvende myndigheters eller domstolers standpunkt innenfor et område.

PwC Norge fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte oppstå som en følge av at noen benytter seg av informasjon som fremkommer på disse sidene

Alle rettigheter til informasjon som ligger på nettsiden tilhører PwC Norge, og kan kun benyttes med de begrensninger som følger av dette, samt med tydelig angivelse av at informasjonen er hentet fra PwC Norge. Enhver bruk eller distribusjon av materiale, utover de unntak som direkte følger av åndsverkloven, og utover det som regnes som normal bruk av Internett som medium, krever således skriftlig samtykke fra PwC Norge.

 

Kontakt oss

Herman Skibrek

Herman Skibrek

Partner | Risk & Quality, PwC Norway

Tlf: 952 60 141

Reidar Henriksen

Reidar Henriksen

Partner | Leder Revisjon Region Agder, PwC Norway

Tlf: 952 61 060

Follow us