Skip to content Skip to footer

Loading Results

PwC-podden: Grønn omstilling i oljebransjen

29/03/21

Hvordan skal olje-Norge håndtere det grønne skiftet? Er festen over?

Gjester: 

  • Olje– og energiminister Tina Bru

  • Leder i Aker ASA, Øyvind Eriksen

  • Energiekspert og partner i PwC, Thomas Fraurud

– Det kommer til å bli krevende. Norge er en stor olje– og gassprodusent og det er en viktig del av norsk næringsliv. Jeg er sikker på at vi finner løsninger på skuldrene av den kompetansen vi har i dag. Det finnes ikke noe gøyere å jobbe med akkurat nå enn energiomstilling, sier minister Tina Bru. 

Omstillingsåret 2020

– Olje og gass har de siste 50 årene vært det viktigste i Aker. Norsk olje– og gass-eventyr består mye av samarbeidet mellom gamle Statoil og Aker. Nå har det skjedd mye, og jeg er overbevist om at vi vil se på 2020 som det store omstillingsåret, sier Eriksen.  

– Vi er nødt til å kutte massivt i utslipp. Det betyr en enorm omstilling i næringslivet. Hvor vi skal få energien fra osv. Vi må utvikle oss. Og det må være forenlig med økonomisk vekst. Ellers vil det møte så stor motstand blant vanlige folk, sier Bru.

– Det grønne skiftet vil se annerledes ut i ulike land. Vi er nesten 100 prosent fornybare. 

Vår største næring er basert på noe som det ikke vil være så mye rom for om vi skal nå Paris-målene, forteller ministeren. 

Energiovergangen har hovedrollen

– Det er 1,4 milliarder som mangler tilgang til stabil elektrisitet. Mange har hatt en voldsom velstandsøkning. Vi løser ikke dette lokalt, vi må tenke globalt. Vi må fortsette å bruke olje og gass med lavest mulig utslipp og bidra til teknologiutvikling. Samtidig må vi investere i fornybar industri og teknologi som begrenser utslippene. Bygge opp nye næringer som hydrogen, karbonfangst og havvind, sier bedriftslederen. 

Norge er heldige fordi vi har vannkraft

– Vi er allerede forsynt med vannkraft som gjør at vi kan drive Norge med ren energi. 

Norden har en eksepsjonell situasjon fordi vi har kraftoverskudd. I tillegg har vi en produksjon som er skalerbar. Vi kan bestemme på hvilke tidspunkter den skal brukes, sier Fraurud.

Tina Bru – hva skal vi leve av etter oljå?

– Benytte kompetansen vi har i noe nytt. Jeg er overbevist om at Norge kommer til å fortsette med å leve av energi. Alt kan ikke gå på strøm. Hydrogen er ypperlig. Vi er i startgropa med å utvinne mineraler på havbunnen. Det er perfekt i Norge hvor vi har enorm kompetanse på havbunnen. Jeg er sikker på at fremtida vil springe ut av olje og gass-industrien, sier Tina Bru.

Pluss på industriell software

– Jeg er helt enig men vil legge til en ting: Software. Gjennom samarbeid har vi en helt spesiell mulighet til å bli en ledende aktør på industriell software. Vi jobber med Cognite som er et samspill mellom etablert industri og software. Industriell digitalisering er et premiss for å lykkes med grønne skiftet, sier bedriftsleder Eriksen.

JO, havvind vil bli konkurransedyktig 

– Helt klart. Det finnes store utbygginger i verden som er mulig uten subsidier. Vi er ikke helt der i Norge ennå, men om vi lykkes med teknologien, så kommer først bunnfast havvind, for deretter flytende havvind til å bli kommersielt lønnsomt. Så kan vi eksportere kunnskap, tjenester og teknologi på samme måte som vi har eksportert olje og gass-teknologi. Jeg mener Norge har en mulighet til å gripe et marked der, fordi vår havbunn-kompetanse er så god, sier Eriksen.

– Foreløpig er kostnaden på havvind veldig mye høyere enn det vi har på land. Vi jobber intensivt med havvind nå, og kommer med ny stortingsmelding til våren. Jeg  ser store muligheter innenfor havvind, sier Tina Bru. 

Vann og vind er god kombi

– Utfordringen med havvind og sol er at det ikke er stabilt. Du kan ikke slippe ut mer kraft når du vil. Kombinasjonene av havvind og vannkraft er en unik mulighet. Rammevilkårene for havvind-satsingen er viktig. De må være stabile og forutsigbare, sier Eriksen. 

Dette er grønn og blå hydrogen

Juristen og bedriftsleder Øyvind Eriksen forklarer forskjellen på blå og grønn hydrogen: – Grønn hydrogen er som en kombinasjon av strøm og vann. Det kan bli drivstoff som gir null utslipp.  Blå hydrogen er basert på gass. Hydrogen er antakelig en helt nødvendig del av det grønne skiftet. Da trenger vi både grønt og blått, sier han.

Kommer til å bli flere enn 30 000 arbeidsplasser i Aker

– Absolutt! Jeg tror vi vil bevare dem, og skape mange nye arbeidsplasser. Det unike i Aker er å drive omstilling ved å automatisere. Fagforeningen presser på for å endre prosesser hos oss fordi de ønsker at det skal gå fortere. Derfor elsker jeg jobben min, sier Eriksen. 

Hvis Tina Bru fikk være sjef i Aker for en dag. Hva ville du ha gjort? 

– Jeg ville fortsatt som Øyvind. Gitt de ansatte flere bein å stå på. Det viktigste er å ta vare på menneskene. Det er et uendelig bra driv i oljebransjen i dag, sier minister Bru. 

 

Abonner i din podcast-app

Apple Podcasts Spotify Google Podcasts

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakt oss

Signe Moen

Partner | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062

Eivind Nilsen

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 832

Torstein Ytterdal

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 61 267

Ståle Wangen

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 816

Hilde Thorstad

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 548

Torkil Hindberg

Partner | Risk Advisory Services, PwC Norway

Tlf: 952 60 567

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Følg oss