PwC-podden: Kan atomkraft redde verden fra klimakrise?

11 september, 2020

Gjester i PwC-podden: Sunniva Rose, PhD i kjernekraft, og Ole Reistad, avdelingsleder miljø- og strålevern IFE, Institutt for Energiteknologi.

– FNs klimapanel sier kjernekraft er en del av løsningen. Langvarige effekter får du med alle måter å produsere energi på. Vindkraft: Da griper du inn i biologisk mangfold. Solkraft produserer mye mer tungmetaller som er skadelig i uendelig tid enn det atomkraft har produsert i 60 år, forteller Sunniva Rose, forfatter og PhD i kjernekraft.

Kjernekraft er trygt for samfunnet, men er samfunnet sikkert nok for kjernekraft? 

– Mange sitter med blanding av Fukushima og atombomber og Tsjernobyl når de hører atomkraft. Det er synd for det er noe av det tryggeste vi kan gjøre for å lage energi, sier Rose. 

– Det er to ting som er en stor utfordring, forklarer Ole Reistad: Det fordrer store enheter, og det gjør noe med et samfunn. Det krever utdanning, velorganisert samfunn og god sikkerhet. Ulykken i Fukushima hadde sannsynligvis ikke skjedd i Norge. Her har vi Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som holder tilsyn. Selv om Japan er velorganisert, så hadde de ikke noe velfungerende atomtilsyn. For det andre så krever atomkraft store investeringer før du får en gevinst av det, sier Reistad. Han forteller at uttrykket sikkerhetskultur kom etter Tsjernobyl. 

Levetiden på atomkraftverk: 80 år. Hva aksepterer vi av risiko?

– For meg virker det bedre å bygge energi der hvor folk er.  Da vi startet hadde atomkraftverkene en levetid på 30 år. I dag varer den i 80 år. Da må vi rette alle våre institusjoner mot det. Du binder opp samfunnets struktur for mange år. Atomkraft kan ikke genereres der folk er, som sol og vind. Det passer derfor ikke alle steder i verden.

Stråling fra andre mennesker også

– Til syvende og sist koker det ned til stråling. At folk er redde for stråling. De fleste vet ikke at vi er radioaktive selv. Ved å dele seng med noen får du stråling. Når du flyr får du stråling, sier Rose. 

– En gang kommer et jordskjelv til å ta et kraftverk et eller annet sted i verden. Hva aksepterer vi av risiko? Ingenting er absolutt risikofritt. Går du langt nok i tid, så kommer det til å skje flere ulykker. På samme måte som fly kommer til å falle ned, sier Reistad. 

Rose minner om at atomkraftverk allikevel er den tryggeste måten å produsere energi på i verden.

Atomkraft er grønn kraft

De fleste kraftverkene i verden bruker bare veldig liten del av energien som finnes i brenselet. – Avfallet bør resirkuleres og brukes på nytt igjen som brensel. Kjernekraft  er definitiv grønt– og det er tryggere enn alt annet. Pluss at det produserer minst avfall av alle energityper. Vi trenger både kjernekraft og sol og vind, sier Sunniva Rose.

– Hvordan kan man lage atombombe hjemme, spør revisor Signe Moen. Hør svaret her: 

Abonner i din podcast-app

Apple Podcasts Spotify Google Podcasts

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakt oss

Signe Moen

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 062

Eivind Nilsen

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 832

Torstein Ytterdal

Direktør | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 61 267

Ståle Wangen

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 816

Hilde Thorstad

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 548

Torkil Hindberg

Partner | Risk Advisory Services, PwC Norway

Tlf: 952 60 567

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Følg oss