Skip to content Skip to footer

Loading Results

God regnskapsskikk

Årsoppgjørsveiledningen 2020

Et nyttig hjelpemiddel til årsoppgjøret 

Årsoppgjørsveiledningen fokuserer på aktuelle regnskapsmessige problemstillinger der vi erfarer at mange er usikre på hvilke løsninger som bør velges.

I tillegg omtaler vi en del forhold der vi erfaringsmessig vet at de regnskapsmessige vurderingene som gjøres ikke alltid er tilfredsstillende. 

Vi søker primært å dekke de problemstillingene som er aktuelle for mellomstore selskaper, men mange av dem er også aktuelle for både store og små selskaper. Forhold og krav som gjelder særskilt for store foretak, herunder IFRS-rapporterende, omtales ikke. 

3 nye kapitler i Årsoppgjørsveiledningen

Årsoppgjørsveiledningen starter med en oversikt over endringer i regnskapslov og god regnskapsskikk samt viktige nyheter i aksjelov og skatt siste år. 

I år er Årsoppgjørsveiledningen utvidet med tre nye kapitler. Mange foretak har blitt påvirket av covid-19-pandemien, og dette må reflekteres i den finansielle rapporteringen. Kapitlet om regnskapets formål og rolle kan være nyttig lesing før man starter utarbeidelsen av årets regnskap. I det nye kapitlet om estimater kan du lese om bruk av estimater i regnskapet, behovet for både å oppdatere og ikke minst dokumentere dem. Det er også mange som har mottatt offentlig støtte via kompensasjonsordningen eller andre offentlige hjelpetiltak som er blitt innført for å hjelpe bedrifter gjennom en vanskelig økonomisk situasjonen som følge av covid-19-pandemien. Vi har derfor tatt inn et eget kapittel som omhandler regnskapsføring av offentlig støtte. 

Vi publiserer også løpende faglige nyheter til våre kunder og kontakter.

Les Årsoppgjørsveiledningen 2020 her (2 MB)

 

Kontakt oss

Signe Moen

Signe Moen

Partner | Leder for PwCs fagavdeling

Tlf: 952 60 062