Webinar: Børs og Bærekraft Bærekraftsdirektivet (CSRD)

22/12/22

Bærekraftsdirektivet slår for fullt inn i 2024, og mye må være på plass allerede i 2023. I årets siste webinar i serien, Børs & Bærekraft, ble det gitt et overordnet bilde av hva det nye bærekraftsdirektivet dreier seg om. NorgesGruppen var gjester og fortalte hva de mener er de største utfordringene.

Børs & Bærekraft er PwCs webinarserie på bærekraftsområdet hvor vi i løpet av 30 minutter gir deg innsikt på sentrale temaer innen bærekraft og deres betydning for ditt foretak.

I årets siste Børs & Bærekraft var temaet bærekraftsdirektivet (CSRD), hvor det ble gitt et overordnet bilde av hva det nye bærekraftsdirektivet dreier seg om. 

Overblikk og allierte

Partner i PwC Liv Anniken Kverneland, gikk raskt igjennom hva CSRDs rapporteringskrav innebærer, og hvordan selskapene bør begynne å forberede seg.

Hun kom med en firepunktsliste: 

  •  Få et overblikk over rapporteringsstandardene (ESRS) og hva dere mangler 
  •  Finn allierte i (og utenfor) organisasjonen 
  •  Les noen gode bærekraftsrapporter i juleferien 
  •  Start med klima – ESRS E1 blir obligatorisk

– Se på dette som en stor mulighet til å vise investorer, ansatte, leverandører og kunder alt det gode dere gjør i bedriften, sa Kverneland.

Se på hva man allerede gjør

Øystein Sandvik, partner i PwC, hadde invitert konsernregnskapssjef Mimi Kristine Sogn Østreng og bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter fra NorgesGruppen for å høre deres erfaringer og hva de mener er de største utfordringene knyttet til CSRD. 

– Med CSRD kommer det 82 rapporteringskrav. Dette er veldig omfattende, og det kommer nå en tsunami av regler og man kan lett få skylappene på og lure på hvor man skal starte. Vi NorgesGruppen har vi jobbet med bærekraftsrapportering i mange år allerede, og jobbet med de standardene CSRD bygger på. Så hvis man løfter blikket litt og ser hva man har gjort, og se på hvordan man kan bygge videre på det man allerede har gjort, var Østrengs tips. 

Tettere samarbeid internt

Med rapportering så krever det at man må systematisere arbeidet mer. 

– Vi ser nå at de siste årene så har vi jobbet enda tettere med økonomi- og finansfunksjonen fra bærekraftssiden, og det tror jeg er viktig for å få samlet hele organisasjonen. Det er noe av det bærekraftsdirektivet kan bidra positivt til, sa Sæther.

Kontakt oss

Liv Annike Kverneland

Partner, Oslo, PwC Norway

911 51 110

Kontakt meg

Øystein Blåka Sandvik

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 415

Kontakt meg