Omstilling i helsesektoren

Robot jobber på sykehuset

Roboten Robbie Vest jobber natt og dag på sykehuset. I løpet av det første halve året sparte han ansatte i Helse Vest for over 1200 timer.

 

PwC fikk i april 2017 i oppdrag av Helse Vest IKT å bidra inn i et robot-team som skulle robotisere Helse Vest hvor 27 000 mennesker jobber. 

 

Grunnen til at vi startet med denne type automatisering, er at sykehusene er nødt til å drive mer effektivt. Robbie tar seg av mange oppgaver som til sammen utgjør mye tid for de ansatte.

Magnhild Viste, seksjonsleder for utvikling i Helse Vest IKT.

Det beste med roboten:

  1. Ansatte sparer tid.

  2. Robbie gjør aldri feil.

  3. Robbie er aldri syk, og det reduserer personavhengigheten.

     

Har sendt 28 000 epikriser på nytt

Den så langt mest tidsbesparende prosessen handler om resending av epikriser. Når en pasient har fått behandling på sykehus sendes en oppsummering av diagnoser, behandling og behov for oppfølging til pasientens fastlege. I noen tilfeller kan det være problemer ved fastlegekontorene som gjør at oversendelsen av denne informasjonen feiler. Sykehusene er da pliktige til å sende epikrisen på nytt.

Dette var tidligere en manuell oppgave som Robbie nå har overtatt. Robbie har spart Helse Vest IKT for ca. 1200 timer på seks måneder, og har sendt nærmere 28 000 epikriser på nytt.

I løpet av det første året har RPA-teamet fått 12 prosesser i produksjon. Robbie Vest fikk navnet sitt etter en intern navnekonkurranse og jobber natt og dag på regnskapsavdelingen, fødeavdelingen og i Helse Vest IKT. Ganske snart håper han å kunne titulere seg som urolog også.

 

Robbie vises som en gul prikk på skjermen, og gjør det en sykehusansatt ellers ville brukt mye tid på.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Helse-teamet!

Helse-teamet! Magnhild Viste til venstre i bildet.

Ved manuell kopiering og inntasting kan det forekomme feil. Dette er feil vi unngår ved å bruke Robbie, sier seksjonslederen.

Magnhild Viste, seksjonsleder for utvikling i Helse Vest IKT.

Fornøyd med robot-ekspertisen fra PwC

PwC har bidratt til å få på plass rammeverk, metodikk, roller og prosesser for alt fra utvelgelse av kandidater, til utviklingsløp og forvaltning for å sikre gode og stabile leveranser.

Vi hadde to dyktige PwC-konsulenter som har hjulpet oss med å drive prosessene, kommunikasjonen mot helseforetakene og de som sitter med oppgavene. RPA (robotic process automation)-ekspertisen var veldig nyttig. Sammen har vi klart å bygge en solid RPA-tjeneste som betjener hele Helse Vest!

Magnhild Viste, seksjonslederen for utvikling i Helse Vest IKT
Dagfinn Hallseth

-Dette er bare starten på robotiseringen vi kommer til å se på norske sykehus fremover, sier leder for helsesektoren i PwC, Dagfinn Hallseth (til venstre i bildet, sammen med Eystein Hauge, Direktør i PwC.

Kontakt oss

Dagfinn Hallseth
Helsesektorleder | Partner, PwC Norway
Tlf: 952 61 248
Kontakt meg

Eystein J. Hauge
Chief Clinical Advisor (MD, MBA) | Direktør, PwC Norway
Tlf: 952 61 271
Kontakt meg