Roboten Robbie jobber natt og dag på sykehuset

PwC fikk i april 2017 i oppdrag av Helse Vest IKT å bidra inn i et robot-team som skulle robotisere Helse Vest. Robot-Robbie jobber natt og dag på sykehuset. I 2018 sparte den ansatte i Helse Vest for 12 000 arbeidstimer.

Tidoblet antall sparte arbeidstimer

Den så langt mest tidsbesparende prosessen handler om resending av epikriser. Når en pasient har fått behandling på sykehus sendes en oppsummering av diagnoser, behandling og behov for oppfølging til pasientens fastlege. I noen tilfeller kan det være problemer ved fastlegekontorene som gjør at oversendelsen av denne informasjonen feiler. Sykehusene er da pliktige til å sende epikrisen på nytt. 

Dette var tidligere en manuell oppgave som Robbie Vest nå har overtatt. Allerede etter et halvår sparte den de ansatte i Helse Vest for over 1200 arbeidstimer.

I løpet av det første året har RPA-teamet fått 12 prosesser i produksjon. Robbie Vest fikk navnet sitt etter en intern navnekonkurranse og jobber natt og dag på regnskapsavdelingen, fødeavdelingen og i Helse Vest IKT. 

Helseteamet

Helseteamet! Seksjonsleder for utvikling, Magnhild Viste, til venstre i bildet.

Grunnen til at vi startet med denne type automatisering, er at sykehusene er nødt til å drive mer effektivt. Robbie tar seg av mange oppgaver som til sammen utgjør mye tid for de ansatte.

Magnhild Viste,seksjonsleder for utvikling i Helse Vest IKT

Det beste med roboten:

  1. Ansatte sparer tid.
  2. Robbie gjør aldri feil.
  3. Robbie er aldri syk, og det reduserer personavhengigheten.

– Ved manuell kopiering og inntasting kan det forekomme feil. Dette er feil vi unngår ved å bruke Robbie, sier seksjonslederen. 

Fornøyd med robotekspertisen fra PwC

PwC har bidratt til å få på plass rammeverk, metodikk, roller og prosesser for alt fra utvelgelse av kandidater, til utviklingsløp og forvaltning for å sikre gode og stabile leveranser.

– Vi hadde to dyktige PwC-konsulenter som har hjulpet oss med å drive prosessene, kommunikasjonen mot helseforetakene og de som sitter med oppgavene. RPA (robotic process automation)-ekspertisen var veldig nyttig. Sammen har vi klart å bygge en solid RPA-tjeneste som betjener hele Helse Vest!, forteller seksjonsleder Magnhild Viste.

 

 

Kontakt oss

Frode  Myrdal

Frode Myrdal

Partner | Consulting , PwC Norway

Tlf: 952 61 303