Oppfordrer flere kvinner til å hoppe på teknologitoget

06/01/21

Justify i workshop hos Slingshot

– Den største utfordringen i Stavangerregionen er etter mitt syn evnen og viljen til å tørre å satse og investere i nye tjenester og produkter, samtidig som man henter ut det beste av dagens virksomheter, forteller Anett Ravndal, juridisk direktør i Justify.

Et av selskapene som får tilrettelagt rådgivning i Slingshot-programmet er Justify. Justify leverer digitale løsninger til privatmarkedet og har store vekstambisjoner de kommende årene. En sentral person i Justify og i Slingshot-initiativet er Anett Ravndal. Ravndal ser både utfordringer og muligheter når Stavangerregionen de neste årene skal gå fra å bli oljehovedstad til teknologihovedstad. Hun oppfordrer flere kvinner til å hoppe på teknologitoget og bli med på omstillingsreisen. 

Ravndal har flere års erfaring som advokat og valgte å gå ut av en trygg jobb i Oslo tingrett og Kluge advokatfirma for å være med på å bygge opp Justify. Hun er nå juridisk direktør i selskapet. Sammen med resten av ledergruppa i Justify arbeider hun med strategi og planlegging for neste år i Slingshot-samarbeidet. 

– Jeg mener at man bør utfordre seg selv til å lære noe nytt ved jevne mellomrom. I dagens datadrevne samfunn er det stor verdi i å kunne softwareutvikling, også som advokat, sier Ravndal.

Videre peker hun på at Justify består av svært dyktige ansatte i alle ledd, som stadig er på jakt etter å forbedre det vi gjør. Det sikrer både kvalitet og hurtighet i tjenestene vi leverer. Det tverrfaglige miljøet i Justify ga meg en unik læringsmulighet som det var umulig å si nei til. Ikke minst er det spennende å være med på å bygge opp en bedrift fra bunnen av, som man har eierskap til, fortsetter hun.

Anett Ravndal

I dagens datadrevne samfunn er det stor verdi i å kunne softwareutvikling, også som advokat.

Anett Ravndal,juridisk direktør, Justify

Flere kvinner bør ta sjansen

Som en av forholdsvis få kvinner innen techmiljøet i Stavangerregionen ser gjerne Ravndal at flere kvinner våger å ta spranget over i nye næringer. 

– Flere kvinner bør tørre å gå utenfor komfortsonen i en bransje som kan by på mange fremtidsrettede muligheter. Personlig opplever jeg ikke at det er noen forskjell på å være kvinne og mann i tech. Med en god dose nysgjerrighet og læringsvilje tror jeg det er like gode muligheter for kvinner og menn, sier Ravndal.

Ingen dans på roser

På spørsmål om Stavangerregionens muligheter for omstilling fra å være en tradisjonelt sett oljetung og fossilavhengig region, er Ravndal optimistisk. Samtidig peker hun på noen utfordringer. 

– Den største utfordringen i regionen er etter mitt syn evnen og viljen til å tørre å satse og investere i nye tjenester og produkter, samtidig som man henter ut det beste av dagens virksomheter. For å oppnå det, må flere med gode ideer, kompetanse og erfaring se seg om etter nye bruksområder for sin kunnskap. Videre er man avhengig av investorer som tør å ta risiko.

– På den annen side har Stavangerregionen historisk sett gjennomgått store omstillingsprosesser tidligere, og jeg tror svingningene på grunn av oljen gjør at flere nå blir tvunget til å tenke nytt, noe som er positivt på lang sikt, sier hun.

Revisjons- og rådgivningsselskapet PwC er med som partner i Slingshot og Ole Martin Høyrem fra PwC er enig med Ravndal. 

– Det er tydelig at vår region er ekstremt sårbar for endringer, spesielt med såpass høy andel arbeidsplasser i olje og gass. Slingshot-initiativet tar sikte på å møte disse utfordringene, understreker han.

Dersom vi skal lykkes med den grønne omstillingen, må vi klare å skalere flere bedrifter for å skape flere arbeidsplasser i vår region.

Njål Skår,regiondirektør, Sparebanken Vest

Må tørre å tenke stort

I tillegg til PwC er Slingshot-initiativet opprettet med støtte fra Sparebanken Vests stiftelse, Agenda Vestlandet og FOMO. 

– Vi må tørre å tenke stort, sier Njål Skår, regiondirektør i Sparebanken Vest.

– Dersom vi skal lykkes med den grønne omstillingen, må vi klare å skalere flere bedrifter for å skape flere arbeidsplasser i vår region. Vi har stor tro på den måten Slingshot jobber på, sier han.

Med det i mente er Ravndal optimistisk med tanke på at Stavangerregionen det neste tiåret vil klare å utnytte kompetansen som finnes i oljerelaterte virksomheter til å skape spennende nye arbeidsplasser løsrevet fra oljeindustrien. 

Hun både håper og tror at vi vil se en større andel IT-relaterte bedrifter, som driver med alt fra datalagring til produkt- og tjenesteutvikling i regionen.

– Miljøet for oppstartsbedrifter og bedrifter i skaleringsfasen vil forhåpentligvis også vokse betraktelig. Men vi er avhengig av flere folk som tør å satse, og som tør å tenke stort og annerledes, avslutter Anett Ravndal.

Les også: «Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden»

 


Kontakt oss

Nina Olene Sefland

Nina Olene Sefland

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Rogaland, PwC Norway

Tlf: 412 70 880