Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

01/10/21

De siste ti årene har Stavangerregionen opplevd massive oppsigelser og usikkerhet i næringslivet. Først finanskrise, så kraftig oljeprisfall, korona og global lock down. – Det er viktig å ta vare på kompetansen i regionen, ellers kan den fort forsvinne ut av landet, sier Eirik Rasmussen, partner i PwC.

Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

God stemning på åpningsdagen av Slingshot Lab. Slingshot er en scale-up lab som hjelper bedrifter i vest med å vokse og lage bærekraftige jobber. Hittil har det blitt skapt 200 nye arbeidsplasser i prosjektet.

I tett partnerskap med PwC og med solid finansiering fra Sparebanken Vest, har gründernettverket FOMO etablert non-profit selskapet Slingshot. Slingshot fungerer som FOMOs utvidede innovasjons- og forretningsavdeling. Med god hjelp av PwCs globale nettverk og kompetanse innen rask skalering, er målet å skape 300-500 arbeidsplasser innen 2023.

Slingshot skaper vekstbedrifter i vest

- Vi ønsker å skape Norges ledende teknologi-region ved å bruke tilgjengelig kompetanse og aktivere skapermiljøet som allerede finnes i regionen. Vi har etablert en arena der selskapene kan lære, støtte og utveksle erfaringer. Vi kan ikke sitte på vår egen “lille tue”. Først når vi får til en skaperkultur sammen, lykkes vi sier Eirik Rasmussen som leder Energy Experience Senteret til PwC i Stavanger.

“Vi har store forventninger til programmet og ser frem til å være en aktiv bidragsyter”

Njål Skår regiondirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest
Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

- Vi ser et stort uforløst potensiale i lokale teknologiselskaper som raskt kan gi trygge og fremtidsrettede arbeidsplasser og etterhvert ta over for oljearbeidsplassene, sier Magnus Øgård Meisal i FOMO.

- Dersom Vestlandet skal lykkes med omstillingen må tempoet betydelig opp og flere må nå et større marked. Det er nettopp det Slingshot skal bidra til. Åtte selskaper i året får «sprettert-hjelp» til å bli virkelig store, sier Eirik Rasmussen i PwC.

Må tørre å tenke stort

- Vi må tørre å tenke stort, sier Njål Skår, regiondirektør i Sparebanken Vest. Dersom vi skal lykkes med den grønne omstillingen må vi klare å skalere flere bedrifter, for å skape flere arbeidsplasser i vår region. Vi har stor tro på den måten Slingshot jobber på, fortsetter han.

- Bedrifter på Vestlandet har en lang tradisjon med å jobbe internasjonalt. Slingshot hjelper deltakerne til å forstå hva deres produkter betyr i nye markeder og kobler dem til kunder, partnere og investorer gjennom PwC sitt globale nettverk, sier Rasmussen.

“PwC ønsker å gjøre en forskjell og våre strategiske satsningsområder knytter seg tett opp mot teknologi og kompetanseheving. Slingshot-satsingen er derfor midt i blinken for oss”

Eirik Rasmussen PwC
Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

Team Justify i workshop modus. De tilbyr juridiske tjenester på nett til folk flest på en forståelig måte til en overkommelig pris. Sjekk Anett Ravndal som oppfordrer flere kvinner til å kaste seg på tek.-toget. Les artikkelen om henne her: https://pwc.to/39VEnLI

Får de beste teknologifolka til Stavanger

– Hvis du lar industrien forvitre, så forsvinner kompetansen ut av landet og vi mister vi konkurransefortrinn i Norge, forteller Rasmussen. Formålet med Slingshot er å hjelpe bedrifter som er klare for vekst, gjerne etablert av re-utdannede, høyt utdannede ingeniører. 

- Disse utvalgte selskapene får snøballen til å rulle slik at vi kan tiltrekke oss den beste teknologikompetansen til regionen, sier Rasmussen.

“Vi har lite tro på at politiske program alene vil skape arbeidsplasser nok til å dekke gapet etter oljenedturen som vi alle vet kommer”

Magnus Øgård Meisal FOMO
Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

Team Novotech i dialog med Slingshot styremedlem Per Ivar Nerseth. Slingshot jobber bare med teknologibedrifter og ambisjonene strekker seg langt ut over Norges grenser.

Disse bedriftene har vært med i Slingshot:

 • W3Schools er et lokalt selskap i Sandnes og er en av verdens største plattformer for online læring av koding. Siden har 60 000 000 månedlige brukere/studenter og 2.5 milliarder årlige sidevisninger. W3Schools tilbyr gratis læring av webutvikling som er tilgjengeliggjort for alle, uavhengig av forutsetning. 

 • Novotech tilbyr en skybasert samhandlingsplattform som tilgjengeliggjør 3D-modeller for alle. Plattformen er unik til å vise komplekse 3D-modeller enkelt på hvilken som helst mobil enhet, og kundene bruker tjenesten fra design og utbygging, til drift og vedlikehold. 

 • Justify er en ny tjeneste som hjelper deg ta gode livsvalg. På samme måte som nettbank har gjort det enklere å ta grep om privatøkonomien, gjør Justify det enkelt å få orden på avtalene og de formelle dokumentene som sikrer deg og dine gjennom alle livets faser. Selskapet senker terskelen for å få tilgang til trygge og digitale juridiske løsninger og utvikler fremtidens juridiske tjeneste.

 • Wenn er et InsureTech selskap som ved hjelp av kunstig intelligens gjør det mulig å taksere en bilskade med en mobiltelefon. Ambisjonen er å forenkle prosessen rundt bilskade på samme måte som Vipps har gjort for betalingstjenester.

 • Blue Lice

 • Beyonder

 • Seid

 • ThrustMe lager elektriske propeller.

Disse selskapene er med i Slingshot nå: 

 • Really! 
 • Haptiq 
 • Enluminite 
 • BagID
Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

Team Wenn og Team W3Schools.

Om Slingshot

 • PwC-ledet innovasjonsprogram

 • Drives gjennom Innovasjonshub i de gamle Statoil-kontorene (nå FOMO)

 • Bedriftene som er med i prosjektet skal vokse raskt og skape 500 nye arbeidsplasser på tre til fem  år.

 • Prosjektet, som heter Slingshot (sprettert på godt norsk), er 100% non-profit og har fått støtte fra Sparebanken Vest.

Rogaland gikk fra høyest til lavest vekst på ti år

I 2007 hadde Rogaland den høyeste andelen høyvekstbedrifter i landet med 23,2 prosent. Ti år senere i 2017 var andelen høyvekstbedrifter redusert til 6,4 prosent, som er den laveste andelen vekstselskaper i landet, ifølge Innovasjon Norge. Dette i kombinasjon med lavere aktivitet inne olje og gassnæringen medfører at regionen vil få konkrete vekstutfordringer i den neste årene.

Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

Kontakt oss

Ole-Martin Høyrem

Ole-Martin Høyrem

Prosjektleder Slingshot, PwC Norway

Tlf: 992 36 652

Nina Olene Sefland

Nina Olene Sefland

Markedskoordinator, PwC Norway

Tlf: 412 70 880