Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

09/12/20

For tredje gang på ti år, opplever Stavangerregionen massive oppsigelser og usikkerhet i næringslivet. Først finanskrise, så kraftig oljeprisfall og nå med corona og global lock down. Regionen er ekstremt sårbar for endringer, spesielt med såpass høy andel arbeidsplasser i olje og gass.

Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

God stemning på åpningsdagen av Slingshot Lab.

I tett partnerskap med PwC og med solid finansiering fra Sparebanken Vest, har gründernettverket FOMO etablert non-profit selskapet Slingshot. Slingshot vil fungere som FOMOs utvidede innovasjons- og forretningsavdeling. Med god hjelp av PwCs globale nettverk og kompetanse innen rask skalering, er målet å skape 300-500 arbeidsplasser i løpet av tre til fem år.

- Felles for alle initiativtakerne er at vår fremtidige evne til å overleve er prisgitt regionens evne til å bygge opp selskaper som fyller hullene etter olje og gass, sier Magnus Øgård Meisal i FOMO. Vi ser et stort uforløst potensiale i lokale teknologiselskaper som raskt kan gi trygge og fremtidsrettede arbeidsplasser, fortsetter han.

Slingshot skal skape vekstbedrifter i vest

- Vi ønsker å skape Norges ledende teknologi-region ved å bruke tilgjengelig kompetanse og aktivere skapermiljøet som allerede finnes i regionen. For å få til dette er det viktig at vi klarer å etablere en arena der selskapene kan lære, støtte og utveksle erfaringer. Vi mener det er viktig at selskapene ikke sitter på sin egen “lille tue”, men utvikler en skaperkultur sammen, sier Thorsell-Arntsen som leder Energy Experience Senteret til PwC i Stavanger.

“Vi har store forventninger til programmet og ser frem til å være en aktiv bidragsyter”

Njål Skår regiondirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest
Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

Slingshot grunder Magnus Øgaard Meisal.

- Dersom Vestlandet skal lykkes med omstillingen må tempoet betydelig opp og flere må lykkes med å nå et større marked. Det er nettopp det initiativet Slingshot skal gjøre. Fire selskaper skal som første i en serie få «sprettert-hjelp» til å bli virkelig store, sier Thomas Thorsell-Arntsen i PwC.

Må tørre å tenke stort

- Vi må tørre å tenke stort, sier Njål Skår, regiondirektør i Sparebanken Vest. Dersom vi skal lykkes med den grønne omstillingen må vi klare å skalere flere bedrifter, for å skape flere arbeidsplasser i vår region. Vi har stor tro på den måten Slingshot jobber på, fortsetter han.

- Bedrifter på Vestlandet har en lang tradisjon med å jobbe internasjonalt. Vi må bevare og omstille tankesettet om internasjonal konkurranse til nye industrier. Ambisjonene til de utvalgte selskapene strekker seg langt ut fra Norges landegrenser, derfor fokuserer Slingshot på å hjelpe deltakerne til å forstå hva deres produkter betyr i nye markeder og kobler dem til kunder, partnere og investorer gjennom PwC sitt globale nettverk, sier Thomas Thorsell-Arntsen.

- Regionens fremtidige evne til å overleve er prisgitt evnen og viljen til å bygge opp selskaper som fyller hullene etter olje og gass, supplerer Magnus Øgård Meisal i FOMO. Vi ser et stort urealisert potensial i lokale teknologiselskaper som raskt kan gi trygge og fremtidsrettede arbeidsplasser, fortsetter han.

“PwC ønsker å gjøre en forskjell og våre strategiske satsningsområder knytter seg tett opp mot teknologi og kompetanseheving. Slingshot-satsingen er derfor midt i blinken for oss”

Thomas Thorsell-Arntsen PwC
Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

Team Justify i workshop modus.

Starter med teknologiselskaper

– Hvis du lar industrien forvitre, så forsvinner kompetansen ut av regionen og landet, og da mister vi konkurransefortrinn i Norge, forteller Thorsell– Arntsen. Formålet med Slingshot er å identifisere bedrifter som er klare for vekst, gjerne etablert av re-utdannede, høyt utdannede ingeniører. Disse utvalgte selskapene skal få “snøballen til å rulle” slik at vi kan tiltrekke oss den beste teknologikompetansen til regionen. 

Slingshot som program vil kun jobbe med teknologibedrifter og ambisjonene til de utvalgte selskapene strekker seg langt ut over Norges grenser, derfor fokuserer Slingshot på å hjelpe deltakerne til å forstå hva deres produkter betyr i nye markeder og kobler dem til kunder, partnere og investorer gjennom PwC sitt globale nettverk.

“Vi har lite tro på at politiske program alene vil skape arbeidsplasser nok til å dekke gapet etter oljenedturen som vi alle vet kommer”

Magnus Øgård Meisal FOMO
Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

Team Novotech i dialog med Slingshot styremedlem Per Ivar Nerseth.

Disse fire bedriftene er de første som er med i Slingshot 

  • W3Schools er et lokalt selskap i Sandnes og er en av verdens største plattformer for online læring av koding. Siden har 60 000 000 månedlige brukere/studenter og 2.5 milliarder årlige sidevisninger. W3Schools tilbyr gratis læring av webutvikling som er tilgjengeliggjort for alle, uavhengig av forutsetning. 

  • Novotech tilbyr en skybasert samhandlingsplattform som tilgjengeliggjør 3D-modeller for alle. Plattformen er unik til å vise komplekse 3D-modeller enkelt på hvilken som helst mobil enhet, og kundene bruker tjenesten fra design og utbygging, til drift og vedlikehold. 

  • Justify er en ny tjeneste som hjelper deg ta gode livsvalg. På samme måte som nettbank har gjort det enklere å ta grep om privatøkonomien, gjør Justify det enkelt å få orden på avtalene og de formelle dokumentene som sikrer deg og dine gjennom alle livets faser. Selskapet senker terskelen for å få tilgang til trygge og digitale juridiske løsninger og utvikler fremtidens juridiske tjeneste.

  • Wenn er et InsureTech selskap som ved hjelp av kunstig intelligens gjør det mulig å taksere en bilskade med en mobiltelefon. Ambisjonen er å forenkle prosessen rundt bilskade på samme måte som Vipps har gjort for betalingstjenester.

Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

Team Wenn og Team W3Schools.

Om Slingshot

  • PwC-ledet innovasjonsprogram

  • Drives gjennom Innovasjonshub i de gamle Statoil-kontorene (nå FOMO)

  • Bedriftene som er med i prosjektet skal vokse raskt og skape 500 nye arbeidsplasser på tre til fem  år.

  • Prosjektet, som heter Slingshot (sprettert på godt norsk), er 100% non-profit og har fått støtte fra Sparebanken Vest.

Rogaland gikk fra høyest til lavest vekst på ti år

I 2007 hadde Rogaland den høyeste andelen høyvekstbedrifter i landet med 23,2 prosent. Ti år senere i 2017 var andelen høyvekstbedrifter redusert til 6,4 prosent, som er den laveste andelen vekstselskaper i landet, ifølge Innovasjon Norge. Dette i kombinasjon med lavere aktivitet inne olje og gassnæringen medfører at regionen vil få konkrete vekstutfordringer i den neste årene.

Slik skal oljehovedstaden bli teknologihovedstaden

Kontakt oss

Ole-Martin Høyrem

Ole-Martin Høyrem

Prosjektleder Slingshot, PwC Norway

Tlf: 992 36 652

Nina Olene Sefland

Nina Olene Sefland

Prosjektkoordinator, PwC Norway

Tlf: 412 70 880