Tillit - den nye oljen

- og den viktigste valutaen i det 21. århundre?

Hvor viktig er tillit for å sikre bærekraftig og robust vekst og velferd? Vi dro til Arendalsuka på jakt etter svar.

 

Forskning viser at det er en sterk sammenheng mellom tillitsnivå og økonomisk velstand. Land som skårer høyest på tillit i befolkningen ligger også øverst på inntektstoppen. Men er det rimelig å påstå at tillit er den nye oljen og den viktigste valutaen i det 21. århundre?

 

På jakt etter svar under Arendalsuka

Ifølge Alexander Cappelen, professor ved forskningssenteret FAIR, som er landets ledende på ulikhetsforskning, er det enkle svaret ja.

- I dag er verdien av oljefondet estimert til litt mer enn 8.600 milliarder kroner. Vi stoler blindt på at myndighetene vil forvalte disse pengene på en god og bærekraftig måte. Det ville ikke vært tilfellet i alle land. I Norge har vi et felles gode gjennom forvaltningen av vårt oljefond - det har vi fordi Norge er et tillitsland. Uten tillit ville ikke oljen vært en ressurs slik den er i dag. Jeg mener det derfor er opplagt at tillit er enda viktigere enn oljen, sier forskeren.

 

Tillit skaper rikdom

Cappelen viser til studier som anslår at for eksempel Russland ville vært hele 60 prosent rikere dersom de hadde hatt tillitsgraden Sveriges befolkning.

Mens høy grad av tillit bidrar positiv til økonomisk velferd, kan kontrollmekanismer innvirke negativt.

Verdiskapningsmuligheter er avhengig av at vi har tillit til hverandre. Det er mange avtaler som kunne blitt realisert om man hadde hatt tillit til å gjennomføre og iverksette, uten kontrakter for absolutt alt. Avanserte kontrollmekanismer kan også undergrave fruktbare samarbeid: forventer man at folk ikke er tillitsverdige, så blir det en selvoppfyllende profeti. Denne type instanser er også ofte både dyrt og ressurskrevende.

Alexander Cappelen, professor ved forskningssenteret FAIR

Tillit øker trivsel på jobb, gjør folk mer motiverte og ikke minst; det øker innovasjons- og endringstakten. Stoler man på hverandre så tør man også å utfordre det bestående i større grad enn organisasjoner der tilliten er lav.

Håvard Abrahamsen, partner og nylig avgått leder i PwC.

"Tillitskultur" vil bli det nye store for norsk næringsliv

 

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, tror begrepet tillit kommer til å bli enda viktigere for næringslivet i årene som kommer.

Uavhengig av kulturforskjeller har vi alle et ønske om å bli respektert og trodd sett, og vi liker å bli vist tillit. Folk er folk, uansett hvor i verden du befinner deg. Selskaper som evner å bygge en tillitskultur på tvers av landegrenser vil lykkes mer enn de som ikke gjør det. Tillit er viktig for å sikre fremtidig vekst og velferd, men like viktig er det at vi til stadighet minner oss selv på betydningen av tillit. Valget i USA og Brexit er begge bevis på at mistillit til systemet kan gi store konsekvenser. Det kan være skummelt å ta for gitt at Norge alltid vil være et tillitsland.

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor

Studier viser at selskaper med høy grad av tillit internt og eksternt er mer innovative, og mer sannsynlig å lykkes i markedet. Ifølge Cappelen, vil også virksomheter med høy grad av tillit internt i organisasjonen, ha mer lojale ansatte.

 

Hvor går utviklingen?

- Norge er et lite homogent land, med en felles enighet om hva som er rettferdig. Fremover vil vi bli flere, og mer multikulturelle. I tillegg til vår egen befolkningsutvikling, vil økende globalisering og teknologisk nyvinning, innvirke på dagens normer og enigheter. Det er derfor ikke gitt at tillitsmålingene vil fortsette i samme kurve, sier Cappelen.

 

Sigve Brekke - CEO Telenor, Kenneth Fjell - prorektor for forskning ved NHH, og Håvard Abrahamsen - tidligere administrerende direktør i PwC

Til stede under Arendalsuka: Sigve Brekke - CEO Telenor, Kenneth Fjell - prorektor for forskning ved NHH, og Håvard Abrahamsen - tidligere administrerende direktør i PwC

Hvordan øke tilliten?

Gjensidighet

Det å gi og få noe tilbake, er en slags universell norm for samarbeid. Gjensidighetsprinsippet har vist seg å være svært tillitsbyggende, og kan dokumenteres i 66 samfunn. Dersom du ønsker å øke tilliten i samarbeidsforholdet, kan det være gunstig å legge til rette for langsiktige partnerskap, der begge parter føler trygghet til at de både vil gi og ta. Og, tør å stole på noen. Forskning viser nemlig at å uttale at man stoler på noen også øker tilliten i et forhold.

Gruppetilhørighet

Folk har en tendens til å favorisere sine egne. Det kan derfor være effektivt å minne hverandre på hva man tross alt har til felles, eksempelvis i form av felles målsettinger og visjoner.

Hensyn til eget omdømme

Studier har vist at folk tar mer rettferdige valg dersom de vet at valget er synlig for andre. Hensyn til eget omdømme er en viktig tillitsdriver. Sosial synlighet, åpenhet og transparens kan bidra til å bygge tillit og et bedre omdømme.

I tillegg ser vi at tillitsverdighet avler tillitsverdighet. Studier viser at folk i større grad tar rettferdige og lojale valg, dersom man tror at andre også vil gjøre det. Med andre ord, spill på folks moral!

Alexander Cappelen, professor ved forskningssenteret FAIR

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway

Henrik Haakestad Lervold

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, PwC Norway

Tlf: 958 61 610