Virtual Reality gir økt sikkerhet og millionbesparelser

26/08/20

BPs Arild Toft tester VR hos PwC

– Dette har vi ønsket oss i 40 år, sier Arild Toft i Aker BP om muligheten for å simulere kjentmannsrunden på land eller gi personale trening vedlikeholds operasjoner for å spare tid og øke sikkerheten.

– Sparer du 24 timer på ti dager, kan det tilsvare produksjonsbesparelser i 100 millioners klassen, forteller Per Morten Thingbø, rådgiver i PwC. 

Aker BPs Arild Toft: – Det beste med VR-teknologien for oss er at det vil gi bedre innsikt og forståelse av hvordan et offshore-anlegg fungerer både i forbindelse med prosjektering og drift.

De tre største fordelene med den nye teknologien:

  • Virkelighetsnær  brukeropplevelse og tidlig kvalitetstest av tekniske strukturer, arbeidsprosesser og all relevant utstyr som benyttes
  • Formidable besparelser 
  • Bedre sikkerhet

Aker BP, Wintershall og OMV er selskaper som har vært på demonstrasjon av løsningene i PwCs Energy Experience Center i Stavanger for å få demonstrert to use cases:

1. Kjentmannsrunden med VR sparer tid

Oljeselskapene gjennomfører revisjonsstans  i forbindelse med  vedlikehold og utbedringer. Her brukes  underleverandører som ofte må reise til en offshore installasjon for første gang . Underleverandørene må gjennomføre en kjentmannsrunde for å bli blir kjent med plattformen. De må vite hvor både lugarer, sikkerhetsutstyr, og rømningsveier befinner seg. Virtual Reality-løsningen gir et reelt bilde av omgivelsene og oppgavene som skal utføres i forkant av at ansatte reiser offshore.

– Oljeselskapene sparer mye tid, og tid er dyrebart offshore, sier Thingbø.

2. Vedlikehold på ventiler 

Et annet eksempel er hvordan man kan simulere arbeidsoppgaven rundt komplekse prosedyrer for vedlikehold av ventiler.

– Avhengighetsforhold og rekkefølge i arbeidet er avgjørende for sikkerheten offshore og tidsbruken. Det å trene på oppgavene i Virtual Reality i forkant, vil gjøre jobben både tryggere og kjappere, forteller Thingbø.

Vil du teste VR? Book her

VR hjelper helsesektoren, bygg/anlegg, forsvar og olje/gass

PwC samarbeider med teknologaktøren: haptiq.no. De lager smarte virtuelle simulatorer (VR / AR) som gjenspeiler reelle miljøer fra sykehus til offshorerigger. VR-treningssimulatorene deres gjør det mulig for mennesker å mestre komplekse oppgaver, øke sikkerheten gjennom økt bevissthet og trene på vanskelige situasjoner på arbeidsplassen gjennom avatar rollespill. Haptiqs tilnærming til å skape intuitive brukeropplevelser kommer fra deres brede erfaring fra internasjonal spillutvikling. Haptiq jobber med alle standardformater for AR og VR og skreddersyr grafisk kvalitet, funksjonalitet og brukerdesign mot maskinvarens ytelsesevne.

Noen av Haptiqs kunder: Lundin, Kongsberg, Forsvaret, Sykehjemsetaten og Legrand. 

 

Kontakt oss