Implementering av ERP-system til din virksomhet

Vi sikrer vellykket implementering av moderne ERP-løsninger

Det er ikke lenger kun de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra tradisjonelle regnskapssystemer til skybaserte ERP-løsninger. 

En slik overgang kan gi de fleste virksomheter betydelige fordeler i form av fleksibilitet, kostnadseffektivitet, bedre stabilitet og mer tilgjengelig informasjon. Valget innebærer også nye og utfordrende risikoer, og en god implementeringsprosess er kritisk for å realisere gevinstene. Vi har lang erfaring med å sammenligne mot god praksis internasjonalt og i det norske markedet, og har tilgang på presis og velprøvd metodikk, kompetanse og bransjeerfaring.

Vi bistår din bedrift med valg av ERP-løsning og under implementering.

Vårt mål er å identifisere tiltak som kan øke effektivitet og bedre kvaliteten på bedriftens sentrale IT-systemer, som for eksempel ERP-system.

Marianne Brusdal, Partner, CFO Solutions

Stor nytte ved bruk av moderne ERP-systemer

Vår erfaring er at mange virksomheter vil ha stor nytte av å oppdatere til mer moderne ERP-løsninger. Våre undersøkelser viser at de virksomhetene som har nyere versjoner av ERP-systemer med programvare som støtter kritiske forretningsprosesser (som regel cloud-baserte løsninger) også er de som rapporterer raskest med minst feil.

Dessuten gir det fleksibilitet, kostnadseffektivitet, bedre stabilitet og mer tilgjengelig informasjon.

Ofte stilte spørsmål fra våre kunder:

 • Hvilket ERP-system er rett for oss?
 • Er skatter og avgifter satt opp i henhold til lover og regelverk i dagens system?

 • Er arbeidsfordelingen i systemet satt opp på en hensiktsmessig måte for å unngå misbruk av systemet?

 • Skal det nye systemet støtte våre prosesser eller må vi tilpasse oss det nye systemet?

 • I hvilken grad har vi realisert gevinster ved implementering av ERP-systemet?

   

   

 

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kvalitetssikring ved valg, anskaffelse og implementering av ERP-systemer

Vi kvalitetssikrer dokumentasjon og aktiviteter relatert til din bedrifts anskaffelse av nytt ERP-system og sikrer en løsning som samsvarer med din bedrifts funksjonelle og økonomiske behov. Viktige elementer er utarbeidelse av kravspesifikasjon, evaluering av tilbudte løsninger og sikre et beslutningsunderlag for av valg av løsning. Vi har konsulenter med bred erfaring innen prosjektstyring og kvalitetssikring av IT-prosjekter og i implementeringsfasen bistår vi med prosjektledelse, prosjektmetodikk og risikovurdering. 

Vår tjeneste vil bidra til at du går til anskaffelse av et ERP-system som i størst mulig grad samsvarer med din bedrifts funksjonelle og økonomiske behov.

 

Kvalitetssikring av prosjekter

Vi kvalitetssikrer gjennomføring av ERP-prosjekter, dvs. om prosjektets aktiviteter og leveranser holdes opp mot god praksis og relevante standarder, kontrakter, kravspesifikasjoner, testresultater osv. Tjenesten vil øke sannsynligheten for at ERP-systemet implementeres på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. 

Et viktig mål er å etablere en solid plattform for videre forvaltning av systemet.

Kvalitetssikring av systemer og forvaltningsrutiner

Vi bistår med å kvalitetssikre organisering og rutiner for forvaltning av ERP-systemet. Det gjøres blant annet ved å identifisere korrektive tiltak hvor feil kan introduseres til ERP-systemet, gjerne grunnet avvik i forhold til god praksis.

Vi har konsulenter med bred erfaring innen prosessanalyser og bruk av ulike analyseverktøy, konfigurasjon av systemer og master data, samt oppsett av skatt og avgifter i ERP - systemet, herunder også SAF-T.

 

Kvalitetssikring av ERP-sikkerhet og kontroll

Vi bistår med vurdering av sikkerheten i ERP-systemet. Herunder cyberaudits, revisjon av tilgangsstyring, autorisasjonsoppsett og applikasjonskontroller. Dette omfatter identifisering av kritiske tilganger, konflikter i arbeidsdeling, samt svakheter i applikasjonskontroller.

Vurderer dere nytt ERP-system?

Her har vi laget en sjekkliste som kan være nyttig i forkant av implementeringen.

 1. Har vi en endringskultur?
  • Har vi en kultur for endring i organisasjonen?
  • Vurder en «motstandsanalyse»
  • Har vi tilstrekkelig støtte/sponsorat for endring i ledelsen?
 2. Er systemskiftet forankret i selskapets strategi?
  • Skifte for å skifte eller som ledd i digital plan og selskapets overordnede strategi?
  • IT-løsninger som viktig strategisk komponent.
 3. Økonomisystem eller økosystem?
  • ERP løsningen lever ikke sitt eget liv – skal integreres med resten av løsningene som finnes eller som ikke dekkes av ERP.
  • Ha en visjon eller plan for hvor organisasjonen skal være på lengre sikt – evne å se lenger enn det selve ERP-skifte.
 4. Hva er hovedformålet med skiftet?
  • Hvilke prosesser er mest kritiske og bør vektes mest?
  • Avklar forventninger til sluttprodukt internt i forkant av prosjektstart (spesielt med nøkkelinteressenter). Avstem forventninger løpende i prosjektet.
 5. Hvem i organisasjonen er kapabel til å dra et slikt prosjekt?
 6. Har vi tilstrekkelig bestillerkompetanse i organisasjonen?
  • Vet vi hva vi spør om?
  • Vet vi hvordan vi skal spørre?
  • Har vi kompetanse til å fullt ut forstå svarene og implikasjonene de medfører?
 7. Hvordan snakker vi med de ansatte om dette?
  • Kommunikasjon må starte tidlig og bør være formalisert i en kommunikasjonsplan.
  • Skap entusiasme – fokuser på hvor viktig dette er for hele organisasjonen.
  • Ikke undervurder ulike interessenters ulike ønsker eller ulike behov for kommunikasjon.
 8. Hvordan velger vi riktig leverandør?
  • Velg en leverandør som har lignende «bransje-DNA» som deg og som har en strategi for videreutvikling som du kan kjenne deg igjen i.
  • Har leverandøren erfaring og tilstrekkelig kapasitet og forstår oss som organisasjon?
 9. Big bang eller step-by-step?
  • Vurder om man bør rulle ut alle moduler til alle avdelinger eller gjøre en step-by-step utrulling.
  • Vurdere en agil tilnærming for utrulling av prosjektet
  • Ikke bygg en mastodont av et prosjekt

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Marianne Brusdal

Marianne Brusdal

Partner l Nasjonal leder for CFO Solutions, PwC Norway

Tlf: +47 952 60 702

Skjul